top of page

50/50 Male and Female Founders at Founders Loft

Uppdaterat: 27 jan. 2023


50% av våra startups har kvinnliga grundare.  Founders Loft är en inkubator där Jämställdhet, Hållbarhet och Inkludering är viktiga fokusområden. I vårt uppdrag bygger vi ett ekosystem av innovationer och människor som bidrar till att göra världen till en bättre plats.

Arbetet kring Jämställdhet Jämställdhet och mångfald har sedan start varit ett stort fokus för oss på Founders Loft. Under de senaste 10 åren har vi haft en handlingsplan för hur vårt arbete varje dag ska leda till att entreprenrörer inom vår målgrupp, oavsett genus eller bakgrund ska känna att de hör hemma hos oss. Genom våra inkubatoravtal förbinder sig alla bolag inom vårt inkubatorprogram till att sträva mot mångfald och en jämn könsfördelning om 50/50 i sina team. Vi kan nu glatt konstatera att ögonblicksbilden i vår inkubator är att 50% av våra startups har minst en kvinna i grundarteamet. 

Varför Jämställdhet och Inkludering? Jämställda och inkluderande arbetsplatser skapar ett starkare employer brand för alla i och utanför bolaget. Dessutom visar ett flertal rapporter och forskningsstudier att arbetsplatser med mångkulturell personalstyrka och jämn könsfördelning har positiva effekter på affären i flera led, så som ökad försäljning, högre grad av välmående, minskad personalomsättning och ökad innovation. Syftet med att omnämna detta i våra avtal är således för att vi vill att de startups vi arbetar med tidigt ska ha ambitionen att ha jämställda och hållbara team, och för att mixade team är bevisade att nå en bättre och snabbare tillväxt.

Vi implementerar det här i praktiken genom att följa upp team-sammansättningen vid våra avstämningar med bolagen. Vi säkerställer att minst 50% av våra föreläsare och coacher är kvinnor. Vi tillsätter gärna kvinnliga coacher vid mansdominerade team och tvärtom. 

"Att skapa hållbara team är lika med att vara öppen och inkluderande. Det handlar om att tillföra olika perspektiv och att vara i ständig utveckling och lärande som team - det åstadkommer du enklast om gruppen präglas av mångfald ur alla aspekter, men där kärnan och det gemensamma grundar sig i gemensamma värderingar & visioner. När teamet har en dynamik i sina perspektiv och värdegrunden är satt, då kan vad som helst hända..."  - Alma Backendal, Affärscoach inom Team och Rekrytering på Founders Loft.   

Om oss Inkubatorn Founders Loft erbjuder affärsutveckling för entreprenörer med innovativa idéer. Vi har funnits i lite mer än 20 år och har haft nöjet att arbeta med många fina grundare och bolag som gör gott för världen. Vi tar inga ägarandelar och våra Startups är har fokus på Hållbarhet och Impact. Vi kallar dem World Changers.

Med strukturerade processer och verktyg säkerställer vi positiva effekter för både planet, samhälle och mänsklighet. Här är alla välkomna, och vårt community är en trygg plats där människor vill lyckas och vågar misslyckas. Vi vill bidra till att våra entreprenörer ska hitta sin fulla potential, entreprenöriella kraft och få testa sina idéer för att sedan kunna skapa företag i världsklass. Vi ger näring åt drömmar. Vi står för inkluderande, mod och passion. Vi lever som vi lär.

Tillsammans förändrar vi världen, ett startup i taget. 

Comentários


bottom of page