top of page

Founders Loft i New York och Boston - träffar Innovationsaktörer, Entreprenörer och Företag!

Uppdaterat: 27 jan.


Mellan 16-23 oktober har Founders Loft befunnit sig på resande fot tillsammans med West Swedish Incubators, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen m.fl. Tillsammans har närmare 30 möten anordnats med Innovationsmiljöer, Acceleratorer, Entreprenörer och Universitet. Internationalisering av startups, som är en av Founders Lofts grundstrategier, har legat till grund för resan. 


Om planerna bakom resan Inom ramen för projektet VINK (Västsvenska Inkubatorerna eller West Swedish Incubators) har olika arbetspaket fördelats. I Arbetspaket 6 med tema Internationalisering har Verksamhetschef Malin Jovanovic GunnarssonFounders Loft varit ansvarig. Då planerna för en gemensam resa kristalliserade sig började planerna för besöken att smidas. Affärsutvecklare Taylor MohylskyFounders Loft tilldelades ansvaret att identifiera relevanta aktörer utifrån de områden som AP 6 arbetat fram under ledning av Malin. Även Sofia Hjelmberg från GU Ventures, Projektledare för VINK,  spelade en viktig roll i det strategiska arbetet kring aktiviteterna som planerades och logistiken kring resan. Besöken planerades utefter de olika medverkandes intresseområden och framförallt med fokus på hur vi i Västsverige kan lära av dessa organisationer samt stärka arbetet kring internationalisering av våra Startups. 

Lista på besöken 

Boston 17-19 okt

 1. The Engine by MIT

 2. Innovation Studio 

 3. Mass Ventures 

 4. Mass Challenge 

 5. Caldwell Intellectual Property 

 6. Life Science Nation

 7. Recorded Future

 8. Babson College 

 9. Grinkgo Bioworks 

 10. Solve by MIT

New York 20-22 okt

 1. Cela Innovation 

 2. The Clean Fight 

 3. The trust for Governors Island 

 4. SK Life Science 

 5. Swedish American Chamber of Commerce 

 6. Business Sweden 

 7. New York City Economic Development Corporation

 8. ERA - Entrepreneurs Roundtable Accelerator 

 9. Partnership for New York City 

 10. SOSV 

 11. Memorial Sloan Kettering Cancer Center

 12. Urban-X

 13. Newlab 

 14. JC Jung, Entrepreneur 

 15. Tarform Motorcycles Founder Taras Kravtchouk

 16. Rob Napoli, Entrepreneur 


Planerna framåt  Under resan så har många dialoger påbörjats, potentiella samarbeten initierats och inte minst har mängder av inspiration samlats hos det västsvenska ekosystemet av innovationsaktörer. Innan resan skapades hashtagen #CollaborationForInnovation, vilket har varit ett stort ledord genom mötena med samtliga aktörer i såväl Boston som i New York. En rapport ska sättas samman och kommuniceras ut via VINK, där lärdomar, initiativ, samarbeten och påföljder av resan presenteras. Håll utkik på https://westswedishincubators.se/.

bottom of page