top of page

Founders Loft välkomnar företaget Sunsurf Solar till inkubatorn!Sunsurf Solar är tech-företaget med fokus på utveckling av hållbara och effektiva solcellsanläggningar och var först i Sverige med flytande solcellsparker. Nu välkomnar Founders Loft detta spännande företag till vårt inkubatorsprogram!


"Vi i Sunsurfteamet är otroligt glada över att få bli en del av Founders Loft’s community. Vi ser fram emot att fortsätta bygga Sunsurf’s varumärke och få fler att upptäcka möjligheterna med flytande solceller. Vi vill med Founders Loft förfina vår produkt, affärsmodell och påbörja export av våra produkter under 2024, säger Marc Montgomery, Grundare Sunsurf Solar”
“Det ska bli roligt och spännande att följa och få stötta teamet bakom denna spännande innovation, vi är speciellt glada över deras nya sätt att spara jordens resurser och utveckla nya områden för att främja hållbarhet”, säger Jessica Oldborn, affärscoach, Head of Operations, Founders Loft 

Grundarna till bolaget (som startades 2020) heter Martin Örgård, Marc Montgomery och Björn Larsson och har ett brinnande intresse och passion för miljön. Medan Martin och Björn är civilingenjörer, utbildade vid Chalmers Tekniska Högskola, inom offshore/flytande energi, har Marc, som är utbildad på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, expertis inom hållbarhet & miljörätt.


Founders Loft kommer att stötta bolaget i saminkubation med Innovatum Science Park som Sunsurf Solar varit en del av sedan 2022.Om Sunsurf Solar

Sunsurf Solar utvecklar flytande solcellsmoduler för energiproduktion, vilka integreras på artificiella vattendrag, vattenytor och marker med låga naturvärden. Företaget var först i Sverige med flytande solcellsparker och har som mål att vara marknadsledande i sin bransch och tillhandahålla konkurrenskraftiga solcellsanläggningar som alternativ till traditionella tak- eller markbaserade anläggningar.

Deras flytande solcellsanläggningar minskar vattenavdunstningen och ökar solcellernas effektivitet genom vattnets kylande effekt. Därtill löser Sunsurf, den i media mycket uppmärksammade målkonflikten, mellan ökad energiproduktion och bibehållen livsmedelsförsörjning. Detta då Sunsurfs flytande solcellsmoduler nyttjar en redan exploaterad yta. Markägaren behöver således inte välja mellan att avsätta åkermark till solenergiproduktion eller fortsätta bruka jorden som tidigare. 

Hållbarhet är ett centralt fokus för Sunsurf Solar och deras flytande solcellsmoduler genererar förnybar energi och har en livslängd på minst 25 år, vilket säkerställer långsiktig och prisvärd energiproduktion.

Sunsurf strävar efter långsiktighet i allt de gör, vilket präglar deras design- och materialval för att skapa produkter med lång livslängd. De har, till skillnad från konkurrenter, utformat solcellsmodulen för maximalt ljusinsläpp, både för att utnyttja vattnets reflektionseffekt maximalt och för att minimera inverkan på vattenkroppen under anläggningen. Sunsurfs fokus ligger primärt på bevattningsdammar, där deras flytande moduler smälter samman med miljön. Utöver bevattningsdammar lämpar sig Sunsurfs flytande solcellsmoduler även för kalk- samt stenbrott, myrar, våt- och torvmarker.


För mer information, vänligen besök:

Comments


bottom of page