top of page

Rivus Batteries nominerat som finalist i Startup 4 Climate Challenge!Deep-tech företaget Rivus Batteries har utsetts till finalist i den prestigefyllda Startup 4 Climate Challenge. Eventet betonar den avgörande rollen av innovation och samarbete för att forma en hållbar framtid. Utmaningen riktar sig till unga företag med transformerande idéer som kan påskynda energiövergången och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.


Energiövergången, en kritisk del av kampen mot klimatförändringar, omfattar initiativ som främjar övergången från befintliga energi- och transportsystem till smartare, mer effektiva lösningar som minskar mänsklighetens negativa påverkan på planeten.

Rivus Batteries sticker ut bland nio imponerande startups, valda från ett brett urval av inspirerande klimattekniklösningar. Företagets innovation, de organiska flödesbatterierna, kommer att presenteras vid den slutliga pitch-händelsen som äger rum i Stockholm den 15 november.


Om Rivus Batteries


Rivus är en Deeptech-start-up med mål att ge samhället ett grönare alternativ till standardbatterier. Tekniken är resultatet av grundaren Cedrik Wibergs arbete och forskning.


Cedriks resa började 2016 när han bestämde sig för att sluta sitt jobb som ingenjör för att han ville göra ett mer meningsfullt arbete. Som så många andra berörda medborgare ville Cedrik hjälpa till att tackla klimatkrisen. När han bestämde sig för att doktorera började han forska i organiska redoxflödesbatterier. Detta var ett område där det fanns utrymme för innovation för att utveckla miljövänlig teknik.


Beslutsamhet att utveckla en teknik som kan ge samhället ett grönare alternativ till standardbatterier ledde till tidig framgång. Testning av en organisk molekyl visade stark prestanda och detta blev grunden för Rivus teknologi.


Denna spännande upptäckt kickstartade bildandet av företaget Rivus.

Rivus teknologi har utvecklats parallellt med Cedriks forskarkarriär och ger den en solid vetenskaplig grund. I sina tidiga skeden fick Rivus hjälp av stöd och uppmuntran från andra akademiker och experter inom närliggande områden. InnoEnergy var en tidig investerare och trodde på Rivus.


Detta stöd och växande förtroende för Rivus teknologi ledde till ytterligare ett stort genombrott. Upptäckten av ett sätt att binda CO2 som en resurs för batteriet innebar att det skulle ha en lägre miljöpåverkan än man först trodde.
Comments


bottom of page