top of page

Allmänt

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR trätt i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera om hur vi hanterar personuppgifter och varför.

I Founders Lofts policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Vår personuppgiftspolicy gäller när du skickar oss en idé, har blivit antagen till något av våra program, kontaktar oss via mail eller telefon och besöker vår webbsida. Den gäller också om du befinner dig i vårt nätverk, dvs är har varit eller är en tänkbar målgrupp, samarbetspartner, kontaktperson, inbjudits till något av våra event eller av annan anledning anses vara en del i vårt Community. Founders Loft är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Founders Loft registrerar och hanterar personuppgifter i samband med: 

1.   Att vi registrerar din idé som inkommit till oss.

2.   När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer i vårt intresseformulär vår webb.

3.       När vi kontaktar dig via e-post eller via telefon.

4.   Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.

5.   Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.

6. När du signerar ett avtal med oss.

 

Hur vi använder insamlad information

Founders Loft behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

1.   För att kunna bedriva den verksamhet som via våra finansiärer; Västra  Götalandsregionen, Vinnova och Göteborgs Universitet ålagts oss, inklusive i vår roll som hyresvärd.

2.   Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, t.ex. nyhetsbrev.

3.         Marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

4.   För att kunna genomföra marknadsundersökningar.

5.   För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra bolag.

6.   För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.

7.   För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig (observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring).

8.   För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och tips baserat på vad vad vi tror kan intressera dig.

Information som kan lämnas ut

Vi sammanställer och lämnar statistik för genomförande av vårt uppdrag till våra finansiärer och på begäran även till myndigheter, såsom Vinnova. I de fall vi bedriver projekt kan information om medverkande företag och relaterad statistik komma att lämnas till projekt finansiärer enligt krav från finansiärer i enlighet med  finansieringskrav. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Founders Loft har som målsättning att samarbeta med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare och ge dig en bättre upplevelse. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Founders Loft ger du din tillåtelse till att Founders Loft registrerar, lagrar uppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Founders Loft att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Founders Loft använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för vår verksamhet eller för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Founders Loft kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot kommunikation från oss genom att be oss ta bort dina kontaktuppgifter från våra utskickslistor. Maila oss på info@foundersloft.se

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Founders Loft saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Founders Loft ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Founders Loft

Vera Sandbergs allé 5B

41133 Göteborg

info@foundersloft.se

Den här policyn gäller från och med 2023-03-13 08:00:00

bottom of page