top of page
Professional Young Woman

Founders Lofts Inkubatorprogram

- Främjar hållbar tillväxt

01

Affärsutveckling

Du får en allokerad Coach som du träffar kontinuerligt och som kan stötta dig med nätverk, kontakter och vägledning. 

Vi stöttar er i ert analytiska arbete med hjälp av företagsutvecklande verktyg för att säkerställa förutsättningar som ger er bästa möjliga försprång på marknaden.

Vi säkerställer att ni utformar ett attraktivt erbjudande gentemot kunder.

Vi följer er progress genom KTHs Innovation Readiness Level. 

02

Finansiering

Du som entreprenör får kunskap om vad som krävs för att ta in kapital. Som en av Vinnovas utsedda excellens-inkubatorer kan vi stötta med verifieringsmedel för allokerade aktiviteter.

Du får kunskap i hur du söker mjuka medel i form av bidrag och lån från statliga och regionala aktörer.

Vi jobbar fram er företagspitch gentemot investerare och sätter er i sammanhang där ni har möjlighet att träna och presentera för investerare.

03

IP Strategi

Du har tillgång till en IP-strateg som kommer att stötta ditt företag att utveckla en IP strategi som möjliggör såväl kapitalanskaffning som tryggare företagsbyggande.

04

Go To Market Strategi

Du får coachning av en kommunikationsstrateg som stöttar dig i att ta fram en Go to market strategi samt arbetar aktivt med dig för att synliggöra och förtydliga företagets kommunikation. Go To Market strategin är till syfte att stärka marknadsarbetet och varumärkesarbetet. 

Businessman Using Laptop

05

Teambuilding

Vi stöttar er i byggandet av ert team, samt att formulera mål och vision för att attrahera rätt kompetens till att bygga ert företag.

07

Co-working space

Du får tillgång till arbetsplats och ett co-working community med färdig infrastruktur såsom Wifi, postadress, kaffe, konferensrum etc. Här sitter du tillsammans med andra drivna entreprenörer i fräscha lokaler. Du bestämmer själv om du vill hyra flexibel plats, fast plats eller kanske ett helt kontor. 

09

Aktiviteter

Du får ta del av utvecklande workshops där vi tillsammans med vårt deltagande gör varandra bättre. Du får även delta i inspirerande föreläsningar, events, VD-nätverk och after works.

06

Mentorsprogram

Med Founders Lofts mentorsnätverk har våra bolag möjlighet att bygga sina egna affärsnätverk, få externa experters perspektiv på beslut och strategier baserade på tidigare erfarenheter och få andra värdefulla insikter som accelererar företagets resa.

08

Nätverk - Bli en del av ett större startupekosystem

Du får tillgång till ett ekosystem av aktörer och nätverk som stöttar entreprenörens resa. Både lokalt, nationellt och internationellt. 

Vi har även ett alumninätverk med drivna entreprenörer och aktiviteter även efter inkubation.

10

Del av innovationssystemet

Founders Loft är en del av det etablerade svenska innovationssystemet och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att de företag vi arbetar med får tillgång till det utbud som erbjuds nystartade företag på en nationell och internationell nivå. 

Vem är du?

Vem är du som får stöttning av oss på Founders loft och vårt fantastiska community av företagare? Och vilka typer av företag tar vi in?

01

02

03

Ni driver ett AB som är yngre än 5 år och är redo att satsa fullt ut på ert företagande.

Ni har skapat ett erbjudande som löser ett tydligt beskrivet problem. Lösningen ska skapa positiva effekter för samhälle och kund.

Ni har en nyskapande idé med en teknisk lösning som möjliggör att ni kan skala er verksamhet.

04

05

06

Er lösning bidrar till Agenda 2030 målen. 

Din potentiella marknad ska på sikt kunna säljas internationellt.

Förståelse att det inte bara krävs vilja utan också strukturerat arbete, massor av tid och uthållighet för att få effekt.

Ord från våra entreprenörer 

Pressfoto-Cecilia-Videcel-scaled-e1637578743384_edited.jpg

Cecilia, Health Makers

“Det är väldigt värdefullt att få bolla sina frågor med coacherna på Founders Loft som har hjälpt andra företag med samma eller liknande frågor tidigare.”
bottom of page