top of page
Collage av TJIVA event

TJIVA

Projektet TJIVA har sedan 2019 framgångsrikt coachat små och medelstora företag (SME) till att utveckla sin innovationsförmåga när det gäller tjänsteerbjudanden.

Tillsammans med Johanneberg Science Park och Rise har Founders Loft arbetat med att öka innovationskraften hos små och medelstora företag genom att testa flera komponenter och processer, som riktade utbildningar, tjänsteinnovationslab och peer-to-peer nätverk för att öka innovationsförmågan hos små och medelstora företag.

TJIVA är den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter.

Syftet har varit att stärka upp innovationsförmågan hos SME företag genom att tillhandahålla verktyg och diskussionsforum

Läs mer om projektet HÄR 

Samarbete för att göra sociala företag och kooperativ redo för investerare

Projektet är ett samarbete mellan Founders Loft, Mikrofonden och Coompanion som genomförs i en förstudie med finansiering av Vinnova. Tanken är att ta fram, testa och utvärdera en metod som bygger på samverkan mellan befintliga inkubatorer och andra aktörer inom ekosystemet för socialt företagande.

Syftet är att fokusera på sociala företag som tillämpar vinstutdelningsbegränsning, som inte passar in i det rådande systemet där ekonomisk skalbarhet är fokus och göra dessa företag redo för investerare.

Resultatet valideras genom en referensgrupp under förstudien bestående av bolag, främjare och investerare.

Bolagen som metoden riktar sig till ska bli mer hållbara i alla tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

BIld av projektledare Tjiva
West swedish incubators incubators logos

West
Swedish 
Incubators.

Detta projekt drivs av åtta inkubatorer i Västsverige och projektet syftar till att effektivisera och skapa fler möjligheter till samverkan.

Läs mer HÄR

bottom of page