top of page
Zebra PM.jpg

Zebra Impact Academy

Zebra Impact Academy strävar efter att stödja och omforma förutsättningarna för företag där goda värderingar står i centrum, snarare än ett vinstsyfte. Vi vill också att ni ska komma i kontakt med kapital. I dag är det på tok för få Zebraföretag som får tillgång till investeringar från såväl samhället som privata investerare. Det vill vi ändra på! Initiativet är ett resultat av ett samarbete mellan Founders Loft, Coompanion och Mikrofonden och som finansieras av Vinnova. 

Företagen som söker till programmet kan drivas av en eller flera personer men det viktiga är att de ska vilja göra en samhällsförändring, exempelvis bidra till sociala förändringar, ökad folkhälsa, trygghet eller inkludering. Zebra Impact Academy skapades för att fler företag med rätt värderingar behöver få rätt verktyg att trygga sin ekonomi. Tillsammans med andra blivande Zebra-företagare kommer vårt skräddarsydda program utveckla ert erbjudande för att lyfta och tydliggöra samhällsnyttan i er verksamhet samtidigt som ni blir mer attraktiva gentemot kunder och investerare.

 

Läs mer om vad Zebra-företag är samt om Zebra Impact Academy HÄR

Collage av TJIVA event

TJIVA

Projektet TJIVA genomfördes mellan 2019 - 2022 och har  framgångsrikt coachat små och medelstora företag (SME) till att utveckla sin innovationsförmåga när det gäller tjänsteerbjudanden.

Tillsammans med Johanneberg Science Park och Rise har Founders Loft arbetat med att öka innovationskraften hos små och medelstora företag genom att testa flera komponenter och processer, som riktade utbildningar, tjänsteinnovationslab och peer-to-peer nätverk för att öka innovationsförmågan hos små och medelstora företag.

TJIVA var den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserade på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter.

Syftet har varit att stärka upp innovationsförmågan hos SME företag genom att tillhandahålla verktyg och diskussionsforum

Läs mer om TJIVA projektet HÄR 

West swedish incubators incubators logos

West
Swedish 
Incubators.

Detta projekt drevs mellan 2017 - 2023 av åtta inkubatorer i Västsverige och projektet syftade till att effektivisera och skapa fler möjligheter till samverkan.

Läs mer HÄR

bottom of page