top of page
Founders Challenge BG website.png

Founders Challenge

Förändra världen med oss!

Som en del i Founders Lofts strategi, att årligen arbeta med de globala
målen som fokusområde, har inkubatorn för 2023 valt jämställdhet och hållbarhet.

 

Under 2022 nådde Founders Loft en fördelning om 50/50 kvinnliga/manliga grundare bland våra startups. Idén om att årligen identifiera mål ur Agenda 2030, skapa förutsättningar och inspiration för entreprenörskap, har lett till initiativet "Founders Challenge". En tävling där entreprenörer kan bidra till att nå de globala målen, i år med affärsidéer som bidrar till ökad jämställdhet eller hållbarhet.

⭐️  Vinn ett helt verksamhetsår med fri coaching, kontorsplats och stöttning i inkubatorn.

 

Förändring kräver nya sätt att tänka, vi behöver beteendeförändringar och nya samhällsstrukturer. Syftet med Founders Challenge är att främja fler entreprenörer som brinner för att skapa bättre förutsättningar i samhället.


Tävlingskriterier:
1. Du har en affärsidé som hjälper till att nå något av de globala målen jämställdhet eller hållbarhet. 
2. Din affärsidé är hållbar, skalbar och nytänkande.
3. Din affärsidé har potential att påverka många människors liv.

 

Jury och vinsten
En panel bestående av investerare, entreprenörer och experter kommer bedöma de olika affärsidéerna och vinnaren får 1 års fri coachning och kontorsplats i Founders Lofts Co-working space, tillgång till mötesrum, mentorer och inspirerande events - allt för att entreprenören ska kunna genomföra sin affärsidé.

Du vinner även ett årslångt program "Design your life four seasons" med digitala träffar en gång per månad ni följer årstidernas rytm, en digital workbook, en Human Design profil och ett buddyskap. Här kommer ni genom övningar inspirera varandra till att skapa mer av det liv vi längtar efter att leva. Vi varvar med mellanrum för reflektion och övningar i medveten närvaro. Design your Life four seasons skapas av Anna Linton och Johanna Skantze. Vi utvecklar och utvecklas - tillsammans.

Världen vinner om du vinner. Detta kallar Founders Loft för #SuccessTogether


Tävlingsbidragen skall vara inskickade till Founders Loft via knappen nedan eller email till (info@foundersloft.se) Titel: “Founders Challenge” 

 

Bidragen ska vara inskickade senast 1 oktober 2023
 

bottom of page