top of page

Bättre arbetsmiljö och mätbara resultat på ICA Supermarket med Flourish tekniska lösning✨ - Flourish är en del av Founders Loft inkubator -


Enkelt, smidigt och effektivt - Ica Supermarket i Lindome väljer Flourish för att skapa en bättre arbetsmiljö och få mätbara resultat.


Med ett starkt fokus på medarbetarnas välbefinnande har Ica Supermarket i Lindome tagit steget mot en förbättrad arbetsmiljö genom att implementera Flourish, ett verktyg för kontinuerlig feedback och pulsmätningar.


Handlaren Linda Dahlin, ansvarig för ett team på cirka 30 medarbetare, understryker vikten av att skapa en positiv arbetsmiljö för att säkerställa smidig verksamhet i butiken. För över ett år sedan infördes Flourish som ett sätt att regelbundet mäta och förbättra arbetsförhållandena.


"Tidigare genomförde vi stora medarbetarundersökningar vartannat år. Mitt mål var att göra det varje år, men det var tungrott och krävde mycket tid. Flourish är betydligt enklare och smidigare, vilket sparar tid för både mig och mina medarbetare," säger Linda Dahlin.

Flourish möjliggör snabba och enkla pulsmätningar varje månad, där medarbetarna svarar på tre till fyra korta frågor inom olika områden direkt från sina mobiler. Resultaten ger mätbara data och ett användbart underlag för att följa utvecklingen över tid.

Flourish har stadigt ökat sin kundkrets och efter sommaren meddelade företaget att deras marknadsandelar nu utgör 20% av alla ICA MAXI-butiker i Sverige.Om Flourish

Flourish är en modern och driftsfokuserad medarbetarundersökning speciellt anpassad för service och dagligvaruhandel. Medarbetarmätningarna från Flourish ger kontinuerliga och verksamhetsnära insikter om både drift och medarbetarengagemang. I real tid ges ledningsgruppen och butikschefen möjlighet att lösa vardagliga problem, vilket frigör medarbetarnas fokus för att rikta det mot kunden.

Läs mer på: https://flourish.se/

Comments


bottom of page