top of page

Flourish arrangerar webinar med TIL-Tid✨ - Flourish är en del av Founders Loft inkubator -


40 Kunskapsspäckade Minuter om Handelns Utmaningar och Lösningar


NÄR? 29 nov, kl. 11.15.

VAR: Microsoft Teams, anmäl dig här : https://tiltid.se/trekvartssamtal/

Kostnadsfritt


I en kunskapsrik diskussion välkomnas tittare till 40 minuter fyllda av insikter om de utmaningar som handeln står inför just nu och olika lösningar på dessa problem.

Roberto Spagnolo från TIL-Tid leder samtalet med Mårten Andersson från Flourish och Nils Hedström på Higher. Diskussionen kretsar kring hur andra företag har skärpt sina verksamheter i den verkliga arbetsmiljön: genom att minska administration och kostnader, skapa mer engagerade medarbetare samt öka produktiviteten, kundnöjdheten och lönsamheten.


Flourish är en modern och driftsfokuserad medarbetarundersökning speciellt anpassad för service och dagligvaruhandel. Medarbetarmätningarna från Flourish ger kontinuerliga och verksamhetsnära insikter om både drift och medarbetarengagemang. I realtid ges ledningsgruppen och butikschefen möjlighet att lösa vardagliga problem, vilket frigör medarbetarnas fokus för att rikta det mot kunden.


TIL-Tid är Sveriges ledande personalplaneringssystem för handel, restaurang och besöksnäring. Sedan 1986 har TIL-Tid i samarbete med sina kunder kontinuerligt utvecklat sina produkter. Idag står de som ägare av ett ledande system för tidsplanering som omfattar både mjuk- och hårdvarukomponenter.

Denna diskussion belyser inte bara de utmaningar som handeln står inför idag utan ger också konkreta exempel på hur innovativa lösningar, som Flourish och TIL-Tid, kan vara nyckeln till att möta och övervinna dessa hinder. Med fokus på att förbättra arbetslivet och optimera verksamheter visar samtalet på vägen mot en effektivare och mer framgångsrik handelssektor.Comentarios


bottom of page