top of page

Founders Startup Stories – Easy Education


Möt Entreprenörerna bakom Easy Education Plattformen som möjliggör individanpassad och interaktiv kurslitteratur.

Easy Education är en digital studieplattform som samlar, digitaliserar och distribuerar kurslitteratur till studenter vid eftergymnasial utbildning i syfte att göra detta billigare, mer tillgängligt samt mer individanpassat. Plattformen erbjuder studenter, föreläsare och utbildningsanordnare inom högre utbildning tillgång till ett digitalt och interaktivt kursinnehåll samt möjligheten att studera med en mängd smarta digitala studieverktyg.

Easy Education ska bli en central aktör i djungeln av olika aktörer i skolsystemet. Vi ska vara kopplingen mellan förlag, skola och studenter. Vi ska vara den neutrala aktören som hjälper förlagen att digitalisera kurslitteratur, studenter att studera smartare samt skolor att distribuera ett digitalt och smartare innehåll. En central aktör som arbetar mellan parterna på en global nivå i vår strävan efter att skapa ett Spotify för kurslitteratur.”


Grundarna bakom plattformen, Gustav Ahlm och Alexander Sager, lärde känna varandra på gymnasiet där de drev ett UF-företag tillsammans. Redan då märkte de att samarbetet fungerade bra och att de hade en ömsesidig passion för att driva bolaget framåt. När de några år senare bestämde sig för att ses och bolla affärsidéer så hittade de snabbt ett gemensamt problem i kurslitteraturen som de kommit i kontakt med från de universitet de börjat studera på. Båda hade stött på en mängd problem med att införskaffa och hantera kurslitteratur och såg att detta återspeglades i upplevelsen av att studera på högskola och universitet.

”Framförallt såg vi att kurslitteratur är väldigt dyrt för studenter, vi såg också att det inte var så tillgängligt, utan som student idag måste du arbeta med många olika material och gränssnitt. Dagens kurslitteratur är väldigt kollektivt anpassad, och saknar den individuella anpassningen som krävs för att varje student ska nå sin fulla potential. Där föddes idéen.” Gustav Ahlm, Medgrundare Easy Education.


Stadiet från idé till utveckling av bolaget gick snabbt, men var en gedigen process. Direkt när Alexander och Gustav skulle utveckla tankarna så kom mycket idéer på hur lösningen skulle kunna se ut. Grundarna berättar att de flesta idéer inte var särskilt bra till en början, men vissa hade potential att jobba vidare på. Samma kväll satte de sig och började skissa på en affärsplan. Redan några dagar senare började de att ringa ut till förlag och studenter för att verifiera behovet, och kort därefter föddes Easy Education.

De viktigaste lärdomarna längs vägen har varit hur viktigt det är att göra det grundläggande arbetet, samt att förstå sig på förutsättningarna i ett tidigt skede. Bolaget är ungefär tre år, och på många sätt är branschen som de befinner sig i komplex. Grundarna beskriver att det tar lång tid att påverka och förändra en hel bransch, men de är fast övertygade om att det är en utveckling som kommer ske. ”Det finns väldigt stor potential i produkten, men det gäller att lyckas övertyga och att få med branschen i det digitala. Att inspirera till att vilja göra resan tillsammans med oss.” Alexander Sager, Medgrundare Easy Education


Grundarna kom i kontakt med Founders Loft via en rådgivare på Almi som gav tips om att söka sig till inkubatorn. Tillsammans med sin Coach på Founders Loft ges de möjlighet till ett bollplank och att hitta rätt riktning framåt. ”Det är alltid hjälpsamt att få en extern blick och ett externt perspektiv på saker. Vi är så inne i verksamheten, så det är alltid skönt att få någon som ser det utifrån”Gustav Ahlm.

Grundarna tycker särskilt att de VD-luncher och Community-aktiviteter som erbjuds inspirerar till att vilja föra bolaget framåt, och att de hjälper till att hålla motivationen uppe. ”Man ser alla andra bolag som det går bra för och så tänker jag, dit ska vi också nå – nästa lunch vill jag sitta och berätta om nya saker som har hänt” Gustav Ahlm.


Inom en snar framtid inleder bolaget ett samarbete med en större kund som de precis signat avtal med, vilket också blir deras första. Alexander och Gustav beskriver att det är ett stort och viktigt steg för dem, och att det kan vara en nyckel för att etablera samarbeten med förlag och andra samarbetspartners längre fram. Bolaget har gått från att vara en ren B2C-tjänst, där studenten både var kunden och användaren, till att vara en kombinerad B2B-lösning mot både utbildningsanordnare och studenter. ”Givetvis hjälper vi studenter med vår lösning, men vi hjälper även skolor att utöka sitt värdeerbjudande och effektivisera och förbättra studenters resultat.” Gustav Ahlm


Viktiga insikter som grundarna lärt sig är att komma ut och prata med människor och organisationer snabbt för att få verifierat om idén fungerar och är efterfrågad. Ingenting av den grundplan, affärsplan eller dylikt som de hade vid start är samma som de versioner bolaget har idag. Istället har de behövt anpassa och ändra längs resans gång. Med facit i hand hade de inte velat ändra på sina beslut, även om vissa misstag hade besparat några månaders arbete, så har de gett viktiga lärdomar som de är tacksamma över idag.

”Det är sällan så att man lyckas göra rätt från början utan oftast hinner man göra fel både en, två, tre och säkert fyra gånger innan man till slut hittar rätt. Men det är samtidigt väldigt nyttigt att göra hela resan och lära sig på vägen.”Alexander Sager

Läs mer om bolaget här: https://www.easyeducation.se/ Följ Easy Education på LinkedIn. Följ Easy Education på Instagram.


Opmerkingen


bottom of page