top of page

Founders Success Stories - Alumnerna Digital Fox blir Di Gasellföretag

Uppdaterat: 27 jan. 2023


(Bild från Di-Gasellgalan, Andreas Ernstad, Mia Havinder och Linus Grinsvall).  

Under 2007 klev Andreas Ernstad och Linus Grinsvall in på Founders Lofts inkubator, som vid tillfället hette Framtidens Företag. De båda grundarna hade studerat vid Chalmers och under sista året av studierna genomfört ett examensarbete med fokus på digitalisering av ärendehantering. Trots att de inte helt var säkra på hur de skulle ta sig vidare, så hade de en tanke om att fortsätta förenkla administration för olika offentliga organisationer genom ett användarvänligt och flexibelt digitalt verktyg. De startade bolaget Digital Fox och anslöt sig till inkubatorn.


“Det var ett otroligt viktigt steg för oss. Det gav oss en möjlighet att under ett par års tid hålla nere kostnader, få bra stöd från mentorer och få en väldigt trivsam miljö. Man har många roliga minnen därifrån och det fanns otroligt mycket människor där med kunskaper som gav ett väldigt bra utbyte och vi diskuterade många intressanta affärsmöjligheter. Det är väldigt kreativt, även om många driver helt olika typer av bolag så är ändå alla i samma situation och i början på något som man hoppas ska bli riktigt bra. När man varit i miljön ett tag så är lite av grejen att man delar med sig av sina erfarenheter, mycket sker ju till exempel vid lunchbordet eller fikan. Mina erfarenheter av inkubator är väldigt positiv, mycket av det är ju hur den drevs av Malin Jovanovic, och senare även Jessica Oldborn, som sätter kärnan i det hela.”- Andreas Ernstad, medgrundare till Digital Fox.

Det var under tiden på inkubatorn som bolaget fick sin första kund inom offentlig sektor, vilket senare kom att bli det segment som Digital Fox riktar sig åt. “Även om den första kunden inte gav oss några pengar direkt så var den ju otroligt viktig för att bygga en referens.” - Andreas Ernstad.

Digital Fox levererar flexibla IT-lösningar och verksamhetssystem till myndigheter, organisationer och företag. Företaget ligger bakom den digitala plattformen DF RESPONS, “respons” står för kunddialogen och flexibiliteten mot användaren. Hela idén bygger på att kunna sätta ihop den struktur och de användnings-områden som respektive kund har behov av. På så sätt har Digital Fox lyckats hitta en flexibilitet och användarvänlighet mot sina kunder. “Allting genomsyras av det, när vi bygger ut vår produkt och vårt utbud av tjänsten så handlar allting om flexibilitet och användarvänlighet. Alla ska kunna använda systemet utan att behöva vara duktig på IT.” - Andreas Ernstad

Entreprenörerna bakom bolaget “Jag tänkte alltid att jag och Linus var väldigt lika varandra, men idag skulle jag säga att vi faktiskt är otroligt olika. Det är ju såklart väldigt viktigt, att man inte är för lika, utan att man har sidor som kompletterar varandra. Jag brukar alltid skämta om att han är gasen och jag är bromsen. Linus har många bollar i luften, har mycket idéer och är väldigt nyfiken, medan jag gärna går ned till djupet kring saker.” - Andreas Ernstad


Di-Gassellföretag 2022 Att bli utnämnd till ett DiGasell-företag var inget som Andreas och Linus haft som mål, men något som de definitivt ser som en milstolpe i sitt företagande. Teamet består idag av 10 anställda, där hälften är utvecklare och andra hälften arbetar med marknad. “Alla rekryteringar vi har gjort har varit enormt viktiga för oss. I ett litet bolag är varje person så otroligt viktig. Vi har verkligen både haft tur, men också letat rätt på otroligt duktiga medarbetare.” - Andreas Ernstad. Digital Fox har haft fina siffror och en ekonomisk tillväxt under många år. Detta trots att man har aldrig tagit in en investerare eller tagit lån, utan lyckats driva bolaget framåt med egna medel över tid. Grundarna har haft just denna filosofi om att växa organiskt och ansvarsfullt. “Att växa kan vara svårt, vi har valt att växa långsamt och i en takt där vi kan hantera det. Vi vill driva ett ansvarsfullt företagande mot våra anställda.” - Andreas Ernstad. 

Bolaget idag: Idag har Digital Fox ett välfungerande styrelsearbete med kompetens från stora bolag. Grundarna har stora ambitioner om att fortsätta växa, och just nu finns behov av att utöka teamet på utvecklingssidan. Marknaden inom digitala system för den offentliga sektorn är inte mättad, och det finns dessutom en stor internationell potential för bolaget.

Andreas bästa tips till dig som driver eller vill starta företag: “Att hitta bra strategiska samarbeten är otroligt viktigt för ett växande startup. Dels lär man sig otroligt mycket, men det finns också chans att hitta många fina gemensamma affärsmöjligheter.”

“Man måste inte vara själv, att be om hjälp och hitta mentorer kan vara otroligt viktigt. Mentorer som kompletterar er, vi var tekniska, men ville ha hjälp med sådant som vi inte kunde, exempelvis försäljning. Vi har haft Lasse (Lars Dahlberg) med oss som Mentor sedan tiden på inkubatorn, han har varit otroligt viktig för oss och har blivit en nära vän till mig och Linus.


Just nu söker Digital Fox efter fler utvecklare till sitt team!टिप्पणियां


bottom of page