top of page

Lynkrr firar fenomenal tillväxt: stärker entreprenörer med över 45 nya företag, 300+ kunder och 80+ akademiker 2023 - Lynkrr AB är en del av Founders Loft incubator -


Lynkrr, ett teknikdrivet tjänsteföretag med fokus på social påverkan, fokuserar på att stärka individer, effektivisera tjänster och skapa ett heltäckande ekosystem inom sin plattform. Tanken är att göra det möjligt för individer att starta tjänsteföretag och koppla samman tjänsteleverantörer med kunder genom en tekniskt avancerad tjänst med en marknadsplatsmodell. Även om innovationen i första hand är teknikfokuserad, har företaget också en social påverkan, särskilt när det gäller att stödja kvalificerade utlandsfödda personer och omvandla kompetens till möjligheter till egenföretagande.

Nu rapporterar företaget fenomenala resultat och den fantastiska impact de har uppnått 2023. (Från beta-testning)


Med över 300 registrerade användare, 80+ utexaminerade, 45+ av de utexaminerade som har startat sina egna företag och en betydande teamexpansion, utvecklar Lynkrr aktivt ett företag som syftar till att adressera en förbisedd marknad.

Detta företag har fördelen av ett team med en djup förståelse för sin målgrupp, inklusive språk och kultur, och en användarvänlig men ändå modern teknikdriven plattform som nu har gett dessa fantastiska resultat.


"Resultaten från vår beta-testning har inte bara validerat marknaden vi riktar oss mot och problemet vi tar itu med, utan har också underblåst vår motivation. De inspirerar oss att ytterligare förbättra våra erbjudanden och plattformar, vilket skapar förutsättningar för en framgångsrik slutlansering. ”, säger Omar Alzokani, grundare och VD för Lynkrr.

Enligt Jämställdhetsmyndigheten finns det över en miljon utrikesfödda kvinnor i Sverige. Av dem var 133 300 arbetslösa och 187 700 var registrerade utanför arbetskraften 2021. De senaste åren har skillnaden ökat jämfört med utrikesfödda män, både när det gäller sysselsättning och arbetskraftsdeltagande – trots olika insatser genom åren.


Denna grupp löper störst risk för långvarig utestängning. Och det är här Lynkrr erbjuder en lösning som förvandlar kompetens till affärsmöjligheter.


Founders Loft gratulerar Lynkrr till deras fantastiska resultat och effektfulla impact på så kort tid och vi ser fram emot att stödja dem i deras framtida resa!


Om Lynkrr

Lynkrr är ett Founders Loft-företag som erbjuder en plattform och en community fokuserad på att ge individer egenmakt och effektivisera tjänster. Utifrån behovet av att stödja skickliga utlandsfödda kvinnor, har de byggt ett omfattande ekosystem som inte bara omvandlar kompetens till möjligheter till egenföretagande, utan också fungerar som en pålitlig kanal mellan tjänsteleverantörer och kunder.

Lynkrr gör det möjligt för begåvade kvinnor att starta tjänsteföretag samtidigt som de erbjuder en pålitlig plattform för människor som söker professionella tjänster.


För mer information, gå till: Lynkrr.se 

Comments


bottom of page