top of page

Rivus Batteries tar in en halv milljon Euro- Rivus Batteries är en del av Founders Loft inkubator -

I en betydande satsning mot att revolutionera energilagring har det svenska Deep Tech-företaget Rivus Batteries framgångsrikt säkrat €525 000 i finansiering. Det extra kapitalet kommer att påskynda implementeringen av Rivus Batteries banbrytande batteriteknologi utan metaller.


Rivus Batteries strävar efter att omdefiniera energilagringslandskapet genom att halvera både kostnaden och koldioxidavtrycket i samband med storskalig energilagring. Deras innovativa tillvägagångssätt innebär att traditionella elektrolyter baserade på tungmetaller ersätts med organiska elektrolyter i nya flödesbatterier.


Tillförseln av kapital kommer att spela en avgörande roll för att skala upp Rivus Batteries elektrolytproduktion och underlätta installationen av deras första fullskaliga pilotbatterier hos kunder. Detta strategiska steg överensstämmer med företagets vision att placera gigantiska batterier vid sol- och vindkraftsparker, och därmed erbjuda en hållbar och effektiv lösning för lagring av förnybar energi.


Rivus Batteries planerar att presentera sin första fullskaliga prototyp under andra halvåret 2024, med ambitiösa planer för en bredare marknadsintroduktion år 2025. Founders Loft applåderar denna milstolpe och understryker sitt åtagande att främja innovation och stödja startups som strävar efter att göra en betydande påverkan på världen.Om Rivus Batteries

Rivus utvecklar vattenbaserade organiska elektrolyter för flödesbatterier. Istället för att fylla flödesbatterier med salter av tungmetaller, såsom vanadin som importeras exempelvis från Kina och Ryssland, fylls batterierna med organiska material som enkelt kan syntetiseras från standardbulkämnen som är tillgängliga i obegränsade mängder. Rivus grundades år 2019 som en spin-off från Chalmers tekniska högskola och använder teknologi som vidareutvecklades under forskning vid Åbo universitet och Danmarks tekniska universitet.

För att veta mer, besök gärna: www.rivus-batteries.com

 Comments


bottom of page