top of page

Salus mea har signerat avtal med fem kommuner

 - Salus mea är en del av Founders Loft inkubator -


Salus mea är tech-bolaget inom välfärdstjänster som driver samhällsförändring genom sin tjänst Digitalt Besök. Bolaget har tagit stora steg i sin företagsresa under 2023. Med både ökad omsättning och samskapande utvecklingsprojekt med större aktörer har de lagt en solid grund för innovationens fortsatta framsteg. Nu meddelar företaget att de på kort tid har signerat avtal med inte mindre än fem kommuner och att de utöver detta har fler kommuner på väg in.


“Vi är mycket glada över de nya avtalen och att så många fler nu har sett potentialen i vår digitala trygghetstjänst. Detta ger oss ännu mer tillförsikt att vi är på rätt väg och kan fortsätta arbetet med att samutveckla tjänsten”, säger Emanuel Vedefors, grundare och CTO.

Kommunerna har ett enormt uppdrag när det gäller att tillhandahålla omsorg inom hemtjänst, hemsjukvård och LSS. Tjänsten Digitalt besök fungerar som ett komplement till det fysiska besöket och handlar om att skapa trygghet och livskvalitet.

I en generellt ansträngd sektor leder innovationen till att kommunerna kan effektivisera sina insatser och samtidigt bidra till mer trygghet för sina omsorgstagare, inte minst under perioder där samhället också utmanas av allt färre resurser.


Salus meas innovation ger kommunerna möjlighet att lättare nå sina hållbarhetsmål till att bli mer klimatsmarta. 


De nya avtalen är ytterligare ett kvitto på teamets outtröttliga arbete för att skapa en användarvänlig och pålitlig tjänst för sina invånare.


Vi på Founders Loft ser fortsatt fram emot att följa och stötta detta viktiga företag på dess resa framåt!

Om Salus mea

Salus mea utvecklar en öppen, individanpassad, framtidssäker kommunikationsplattform för trygghetstjänster. För att stärka trygghet och samverkan för en god omsorg och en nära vård för en internationell marknad.

Bolaget utvecklar innovationen i samverkan med kommuner, där personalens gedigna kunskap om både verksamhet och omsorgstagare bidrar till tjänstens funktionalitet och relevans.

Följ gärna Salus mea på LinkedIn

Comments


bottom of page