top of page

We are part of West Swedish Incubators

The West Swedish Incubators är ett konsortium av inkubatorer i Västra Götalandsregionen bestående av GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Founders Loft, Innovatum Science Park, Science Park Skövde, Brewhouse och Sahlgrenska Science Park.


Vi kommersialiserar och utnyttjar forskning och idéer från regionens läroanstalter, näringslivet och det övriga samhället. Inkubatorerna har varit i drift i mellan 15-25 år och har sedan starten stöttat och lanserat över 1 600 nya projekt och företag som tillsammans har attraherat nästan 10 miljarder i kapital.

www.westswedishincubators.se

West swedish incubators logos
bottom of page