top of page

Please note that the first application period for the Zebra Impact Academy is over, but it is still possible to apply so we will save it for the next application period which we will announce later this spring.

Ansökan till Zebra Impact Academy
Är ert bolag äldre än 5 år? Räknat från datum för registrering hos bolagsverket:
Vad skulle ni vilja ha för pengar in i bolaget?
Kan ni avsätta ca 10-15% av en heltid för att delta i acceleratorn?

Tack så mycket! Vi hör av oss.

bottom of page