top of page

Founders Startup Stories - Piffl

Uppdaterat: 27 jan. 2023


Piffl är en delningsplattform för sport och utomhusspel. Genom en app får stadens invånare tillgång till utrustning på gemensamma ytor gjorda för sport och lek, utrustning som kan användas om och om igen.


Grundarna bakom appen, Dennis Axelsson och William Nimbs, hittade varandra genom fotbollen och det gemensamma intresset för sport. Det hela startade sommaren 2020 när Dennis kontaktade William med en idé som han hade tänkt på länge och som han själv sett behovet av. Idéen var att tillgängliggöra sporter och aktiviteter till allmänheten, utan att ställa krav på eget ägande. Sporter som volleyboll, kubb, tennis, basket och fotboll kräver sin utrustning för att kunna genomföras och problemet som grundarna identifierade är att många platser inte går att nyttja när man inte har utrustningen med sig. Den struktur som erbjuds kräver att de som vill ägna sig åt utomhusaktiviteterna har planerat det i förväg och burit med sig all den tillhörande utrustningen.

”Runt en boulebana med femtusen bostäder så ska det i vår mening inte krävas femtusen boule-set för att alla ska kunna använda platsen eller ha samma tillgång till att spela boule.” -William Nimbs, Medgrundare Piffl.


Resan från idéstadiet till att starta bolag gick fort. Redan på hösten samma år hade grundarna mötts av mycket positiv respons och i ett möte fick de bekräftat att även Göteborgs stad tyckte om idén och var intresserade av att se en utveckling av produkten. För Dennis har entreprenörskapet alltid funnits nära till hands och med William som partner blev bolaget ett naturligt steg. 

”Jag har alltid haft det här i mig, och har alltid haft dokument på datorn med idéer. Så tanken har funnits att starta bolag. Mest för att jag har mycket idéer som jag vill få ut till folk, och inte för att starta ett bolag i sig.” - Dennis Axelsson, Medgrundare Piffl. 

Piffl’s första boxar etablerades bland annat i Slottskogen i Göteborg, vid Azaleadalen. Där finns två volleybollplaner och boxarna är fyllda med utrustning för alla typer av aktiviteter som kan utföras vid en sandyta, däribland volleybollar, strandtennis, padelracket, fotbollar och boule. Utvecklingen av produkten och tekniken bakom går fort, och grundarna menar att om några år kommer kommuner inte längre bygga parker, basketplaner eller boulebanor utan att ha säkerställt den gemensamma tillgången av utrustning. 

Piffl hittade till Founders Loft via ett tips från en mentor som förmedlade att inkubatorn kunde vara ett naturligt nästa steg för grundarna där det finns hjälp att få och där man kan komma in i en miljö som gynnar ett tidigt startup. De gick med utan att först ha en kontorsplats på grund av den pågående pandemin, men har sedan valt att basera sitt kontor på inkubatorn. ”Det är jättetacksam att vara här, alla här jobbar med samma sak, så vi delar problem och möjligheter med varandra.” - William Nimbs. ”Att söka hjälp är jätte-värdefullt, och jag visste inte att det fanns så mycket folk som kan peka en i rätt riktning.” - Dennis Axelsson 


Bolaget är idag validerat och har en hög återlämningsgrad på utrustningen i boxarna vilket har varit ett viktigt nyckeltal för att kunna skala upp. Nyligen vann bolaget även sin första upphandling, tagit emot sina första beställningar och utökat personalstyrkan.

Visionen för bolagets framtid är att man ska kunna gå till en fotbollsplan i en främmande stad och hitta en fotboll där. Inom tre år ser grundarna att den gemensamma uppfattningen om tillgången till utrustning i offentliga miljöer har ändrats och som aktör hoppas de ha bidragit till en stor del av den förändring som kommer ske. ”Det är en vision som inte nödvändigtvis måste vara bolagsspecifik, men det är ju jättekul om Piffl fick vara den plattformen som blir the go to-plattform. Att man går och Pifflar i parken. Det hade varit det roligaste.” - Dennis Axelsson

”Målet är snarare att ändra det här konsumtionstänket och ge den här tillgången på tre år. Vi tror att vi kan göra det på tre år. Sedan hur stor del av det som Piffl får vara det är såklart roligt ju större del det blir. Men att vi kommer vara med och driva den utvecklingen är det roliga för oss”.  - William Nimbs 

Läs mer om bolaget här: https://www.piffl.se/ Lyssna på hela intervjun med William och Dennis här Följ dem på LinkedIn Följ dem på Instagram.

Comentários


bottom of page