top of page

Parametric Solutions är med på the Swedish AI Startup landscapeThe Swedish AI Startup landscape är ett initiativ från AI Sweden och Ignite Sweden som väljer ut de bästa nystartade AI-företagen som kan hjälpa till att accelerera och bidra till tillämpningen av AI i Sverige och Europa. Parametric Solutions, som utvecklar ett kraftfullt program som genererar 3D-modeller av byggnadsdesign, är ett av företagen som presenteras i landskapet.Landskapet fungerar som en kvalitetsstämpel för de utvalda företagen, och ger viktig information för innovationsekosystemet, investerare, myndigheter och akademi. Det kommer också att fungera som en guide för intressenter – och därmed öppna dörrar för AI-startups.


Idag är AI Sweden och Ignite Sweden ansvariga för landskapet, som samfinansieras av Vinnova – Sveriges innovationsbyrå. Det övergripande syftet med landskapet är att göra det lättare för AI-startups att få tillgång till kunder, kapital och talang.


Om Parametric Solutions

Parametric Solutions förser arkitekter, utvecklare och fastighetsproffs med ett kraftfullt program som hjälper dem att snabbt generera 3D-modeller av byggnadsdesigner. Programmet tillåter användare att mata in olika parametrar, såsom rumsstorlekar och vägghöjder, och genererar sedan en 3D-modell av byggnaden som enkelt kan modifieras och justeras i realtid.


Med Parametric Solutions kan kunderna generera snabba och exakta förstudier och konceptuella konstruktioner. Programvaran kan också analysera den ekonomiska genomförbarheten av ett projekt genom att uppskatta byggkostnaderna och potentiella intäktsströmmar.


Verktyget är en heltäckande lösning som kan hjälpa till att effektivisera designprocessen och minska den tid och resurser som krävs för att skapa och ändra byggnadsdesigner. Dess parametriska designfunktioner gör den till ett kraftfullt verktyg för att skapa effektiva och anpassningsbara design som uppfyller specifika parametrar och begränsningar.


Parametric Solutions förser sina kunder med ett program som hjälper dem att skapa byggnadsdesigner som är både funktionella och vackra.Om Ignite Sweden

Ignite Sweden är ett ideellt initiativ som syftar till att främja innovation och påskynda kommersialiseringen genom att koppla startups till stora företag och offentliga organisationer.

Sedan starten våren 2017 har Ignite lett till över 5500 skräddarsydda matchmaking-möten som kopplar samman 1200+ startups med mer än 300 företag och offentliga organisationer, vilket resulterat i 350+ kommersiella betalda samarbeten.

Ignite Sweden leds av Kista Science City, LEAD, MINC, Sahlgrenska Science Park, STING, THINGS och Uminova Innovation, och koordineras av SISP - Swedish Incubators &Science Parks. Programmet samfinansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet och Energimyndigheten.

Om AI Sweden

AI Sweden är Sveriges Nationella Centrum för tillämpad Artificiell Intelligens, med stöd av den svenska regeringen och den offentliga och privata sektorn över hela landet. Uppdraget är att öka användningen av AI till nytta för vårt samhälle, svensk konkurrenskraft och för alla som bor i Sverige.

För att uppnå detta driver AI Sweden projekt av nationellt intresse inom områden som informationsdriven sjukvård, AI-lösningar för svenska språket, datadriven journalistik och AI för att hjälpa till att tackla klimatförändringarna. Centret tillhandahåller riktad utbildning för partners och allmänheten. Datafabriken gör det möjligt för partners till AI Sweden att tillgängliggöra och komma åt data samt utnyttja datorkraft och lagringskapacitet i AI-projekt.

ความคิดเห็น


bottom of page