top of page

Salus meas tekniska innovation köps in i nytt pionjärprojekt av Lunds kommun

Uppdaterat: 25 aug. 2023Under det kommande året kommer Lunds kommun, som en av de första kommunerna i landet, driva ett projekt för att implementera digital hemvård till sina invånare. En av de två innovativa lösningarna som köps in till projektet tillhandahålls av techbolaget Salus mea, med deras tjänst "Digitalt Tillsynsbesök".


Målet är att minst tio procent av kommunens vårdtagare ska omfattas av den digitala hemvården som innebär att det delas ut surfplattor till brukarna och skapas individuella planer och önskemål.

Hittills har arton äldre personer fått stöd via surfplatta och en av dessa som haft tjänsten i två månader berättar i en artikel i Sydsvenskan att hon aldrig vill vara utan sin surfplatta.


”Att vår digitala tjänst är del i Lunds kommuns satsning bekräftar behovet av förnyade arbetssätt inom en generellt hårt ansträngd äldrevård i Sverige. Salus mea erbjuder framtidssäkrade tjänster för både vårdtagare vårdgivare och anhöriga, och vi ser ett ökat intresse då våra äldre blir mer och mer vana vid tekniken”, säger Niclas Andersson, marknadschef på Salus mea.


Lunds kommun ser att det finns stor potential med digitala insatser för att ytterligare öka tryggheten och har avsikt att utvärdera och utveckla den digitala hemvårdens funktioner tillsammans med brukarna.


"För att möta den demografiska utvecklingen är ambitionen att detta område ska utföra minst lika många insatser som andra hemvårdsområden och därmed utföra över 200 000 digitala hembesök årligen. Vi förstår också värdet och behovet av fortsatt fysiska besök och den digitala hemvården ersätter inte heller trygghetslarm om du har sådan, " skriver Niclas Snygg, verksamhetschef Lunds kommun på LinkedIn.


Om Salus mea

Bolaget har utvecklat en SaaS-tjänst som ligger i framkant inom välfärdsteknik. Ett mobilt arbetssätt som skapar personcentrerad trygghet med mobilt trygghetslarm och kommunikationsverktyg för medborgare, personal och anhöriga.

Tillsammans med ett urval av framåtriktade kommuner som dragande nyckelkunder har ett antal pilotprojekt genomförts, där personalens gedigna kunskap om både verksamhet och klienter bidragit till tjänstens funktionalitet och relevans.

Följ gärna Salus mea på LinkedIn

Comentarios


bottom of page