top of page

Sunsurf Solar får Svensk Solenergis pris för årets prestation!


Photo of the Sunsurf Solar Team recieving the Solenergi prize
Fotograf: Johanna Peterson

Sedan 2004 har branschföreningen Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset för insatser inom solenergi. Med priser som sträcker sig över tre olika kategorier hyllas anläggningar, företag och enskilda individer vars framsteg inte bara är värda att belysas utan också att inspireras av. I år är det tech-företaget Sunsurf Solar - som får sola sig i rampljuset - och motta Solenergipriset i kategorin Årets prestation!


Solenergipriset lyfter varje år fram nya exempel på branschens mest innovativa idéer och utveckling, vilka aktivt driver fram teknikområdets framsteg. 


- "Sunsurf Solar är otroligt stolta att ta emot Svensk Solenergis pris för årets prestation. Att vi lyckades knipa förstaplatsen i stenhård konkurrens innebär att vi gör många saker rätt och att flytande solceller nu har en plats i svensk solenergi", säger Marc Montgomery VD, Sunsurf Solar.

Sunsurf Solar visar genom Sveriges första flytande solcellsanläggning att gränserna för solenergi i Sverige inte är begränsade till mark- och takinstallationer. 


Genom att utnyttja vattendrag för flytande solparker ökar potentialen för storskaliga projekt där det kan råda konkurrens om markresurserna. Flytande solparker minskar avdunstningen av vatten, samtidigt som den avkylande effekten ökar solcellernas effektivitet. 

Sunsurf Solars flytande solparksteknik är innovativ, bland annat för att det är byggt för att tåla det nordiska klimatet. Genom att använda dubbelsidiga solceller ökar elproduktionen. Samtidigt släpper solcellerna igenom ljus så att fotosyntesen inte avstannar i dammen. Sunsurf Solar visar genom Sveriges första flytande solcellsanläggning att gränserna för solenergi i Sverige inte är begränsade till mark- och takinstallationer. Deras arbete är ett föredömligt exempel på initiativförmåga och en inspirerande påminnelse om att teknisk utveckling och hållbarhet kan gå hand i hand.


Genom Solenergipriset strävar branschföreningen att sätta ljuset på solenergins betydelse - att sprida kunskap om branschens framsteg över hela landet för att fler ska upptäcka potentialen med solenergi. 


Sunsurf är en del av Founders Loft och saminkuberas även med Innovatum Science Park.


Om Sunsurf Solar

Sunsurf Solar utvecklar flytande solcellsmoduler för energiproduktion, vilka integreras på artificiella vattendrag, vattenytor och marker med låga naturvärden. Företaget var först i Sverige med flytande solcellsparker och har som mål att vara marknadsledande i sin bransch och tillhandahålla konkurrenskraftiga solcellsanläggningar som alternativ till traditionella tak- eller markbaserade anläggningar.

Deras flytande solcellsanläggningar minskar vattenavdunstningen och ökar solcellernas effektivitet genom vattnets kylande effekt. Därtill löser Sunsurf, den i media mycket uppmärksammade målkonflikten, mellan ökad energiproduktion och bibehållen livsmedelsförsörjning. Detta då Sunsurfs flytande solcellsmoduler nyttjar en redan exploaterad yta. Markägaren behöver således inte välja mellan att avsätta åkermark till solenergiproduktion eller fortsätta bruka jorden som tidigare. 

Hållbarhet är ett centralt fokus för Sunsurf Solar och deras flytande solcellsmoduler genererar förnybar energi och har en livslängd på minst 25 år, vilket säkerställer långsiktig och prisvärd energiproduktion.

Sunsurf strävar efter långsiktighet i allt de gör, vilket präglar deras design- och materialval för att skapa produkter med lång livslängd. De har, till skillnad från konkurrenter, utformat solcellsmodulen för maximalt ljusinsläpp, både för att utnyttja vattnets reflektionseffekt maximalt och för att minimera inverkan på vattenkroppen under anläggningen. Sunsurfs fokus ligger primärt på bevattningsdammar, där deras flytande moduler smälter samman med miljön. Utöver bevattningsdammar lämpar sig Sunsurfs flytande solcellsmoduler även för kalk- samt stenbrott, myrar, våt- och torvmarker.


För mer information, vänligen besök:

Comments


bottom of page