top of page

Zebra Impact Academy -för företag som vill ta in investering för samhällsnytta!Zebra Impact Academy är ett nytt spännande accelerationsprogram med syfte  att skapa bättre förutsättningar för företag och entreprenörer med samhällsförändring som starkaste drivkraft. 


Efter den framgångsrika förstudien om att skapa ökad investeringsmognad i sociala företag finansierad av Vinnova under våren 2023 satsar Founders Loft, Coompanion Göteborg och Mikrofonden Sverige fortsatt på att öka investeringsmognaden - och samhällsnyttan av sociala företag och impact bolag. Förstudien ledde till många lärdomar som nu kan appliceras i acceleratorn. 


Vi gick in i förstudien med många hypoteser som ledde till ett stort lärande om situationen för sociala företags investeringsbarhet och investerare. Att Vinnova nu väljer att stödja en fortsättning tar vi som ett kvitto på att vi tillsammans har en modell med potential att skapa värde för sociala företag och investerare och därmed skapa ökad samhällsnytta, säger Joachim Keim, Coompanion Göteborg.

Acceleratorn Zebra Impact Academy svarar på behovet av företag som strävar efter mer än bara tillväxt och finansiell avkastning. Ett Zebraföretag definieras av sitt engagemang för samhällsnyttan samtidigt som de är ekonomiskt hållbara. Acceleratorn syftar till att skapa en plats där fler sådana företag kan utvecklas och ta del av både offentliga och privata investeringar. Initiativtagarna vill se en ökad närvaro av företag med en social inriktning, och därför skapades Zebra Impact Academy – en accelerator för företag som strävar efter att göra verklig skillnad. 


Att vi tre aktörer genomför det här tillsammans ska bli så spännande, vi alla brinner för företag som skapar förändring och vi vill se att fler hållbara företag når ut både till kunder och investerare. Att Vinnova väljer att stötta projektet känns också väldigt bra då det indikerar att även de vill se fler entreprenörer inom området i framtiden, säger Jessica Oldborn, Founders Loft. 

Vad är ett zebra företag?

Ni kanske har hört om Unicorns (enhörningsföretag)? De är privatägda startupbolag värderade till en miljard dollar eller mer med och med en stark tillväxtkultur. Som en motpol myntades begreppet Zebraföretag, som delar en gemensam strävan att bidra till samhällsförändringar, exempelvis genom att öka social inkludering, förbättra folkhälsan eller skapa trygghet - samtidigt som de skapar vinst. Därav är dessa företag både “svarta och vita” i den benämningen att de skapar positiv påverkan på samhället samtidigt som de är ekonomiskt hållbara. Zebra Impact Academy erbjuder ett skräddarsytt program där företagare kan utveckla sina erbjudanden och tydliggöra den samhällsnyttan de genererar. Samtidigt expanderar de sina nätverk för ökad samhällsnytta och skapar ekonomisk hållbarhet på köpet. 


Ansök nu – var en del av förändringen!

Är du en entreprenör som delar dessa värderingar eller känner någon som driver ett liknande företag? Ansök nu till Zebra Impact Academy med start i februari 2024! Ansökningar är öppna fram till den 14 januari 2024. I acceleratorn får deltagarna tillgång till struktur och utveckling, hjälp med företagspresentationer och möjligheten att pitcha för investerare som delar samma visioner.

För ytterligare information och för att skicka in din ansökan, besök Founders Loft's Zebra Impact Academy.

Låt oss tillsammans skapa en framtid där företag drivs av en djupare mening och strävan efter positiv påverkan!Om projektet

Zebra Impact Academy är ett resultat av ett samarbete mellan Founders Loft, Coompanion och Mikrofonden, medfinansierat av Vinnova. Genom detta partnerskap strävar man efter att omforma förutsättningarna för företag där goda värderingar står i centrum, snarare än vinstsyfte. Målet är att öka tillgängligheten för kapital till Zebraföretag från både samhälls- och privata investerare.
Presskontakt:


Jessica OldbornTel: 0739 – 83 43 73
Commentaires


bottom of page