top of page
Founders loft spheres.png

Founders Challenge Ansökan 2024

Hej Entreprenörer! 
 

Vi behöver fler som brinner för att skapa bättre förutsättningar i samhället. Vi behöver fler som vill bygga bolag där fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för anställda, kunder men också tar hänsyn till vad de bidrar med till vår planet och för att främja klimatet.


Tävlingskriterier:

  • En affärsidé som bidrar till att förbättra klimatet genom något av de globala målen 7, 11, 12, 13, 14 eller 15. Läs mer.

  • Din lösning ska vara hållbar, skalbar och innovativ.

  • Din affärsidé bör ha potentialen att positivt påverka många människors liv.

Vart härstammar din idé ifrån?
Hur kom ni i kontakt md oss?

Tack för din ansökan vi önskar dig lycka till i Founders Challenge!

bottom of page