top of page

Nässjö Kommun meddelar positiv effekt efter ett år med Parking Time-appen


Montage av företaget Parking Times plansch samt VD Matilda

Parking Time, tech-företaget som fokuserar på digitala parkeringslösningar, har haft Nässjö Kommun som första stora kund. De har under ett års tid samarbetat där kommunen har använt Parking Time-appen -  på alla centrala parkeringar i kommunen. Efter det första året meddelas positiva resultat.


Vi är väldigt glada att vi sett ett positivt resultat efter samarbetet, Nässjö kommun har varit en värdefull partner. Det är viktigt med kommmuner som vågar testa nya innovationer och tack vare Nässjö har vi fått bevis på att vår lösning skapar värde för så väl den enskilde parkören som för kommunen “, säger Matilda Öhman, grundare och VD Parking Time.

En tidigare utmaning som kommunen har mött är tidsöverskridande parkeringar, där bland annat boende i centrum nyttjar stadens besöksparkeringar som boendeparkering. Detta hämmar tillgängligheten på parkeringsplatser för kunder och besökare. Med Parking Time-appen kan du inte parkera längre än tillåtet, detta gör att användaren antingen måste flytta bilen eller riskera parkeringsanmärkning. Detta förebygger överskridande parkeringar i centrum vilket i sin tur främjar en bättre ruljans på tillgängliga parkeringsplatser.


Kommunen fortsätter att beskriva hur exempelvis mopedister och motorcyklister som tidigare har haft problem med att placera en fysisk p-skiva på fordonet nu kan använda Parking Time-appen istället. “Nässjö kommun jobbar med digitalisering inom flera områden, där parkering är en del. Här har vi satsat på ett samarbete med Parking Time, vilket har fungerat bra ur flera aspekter“, säger Jonas Funkquist, trafikingenjör Nässjö Kommun.  (Nässjö Kommuns samhällsbyggnadsavdelning)Företaget själva har även fått flera positiva samtal från invånare i Nässjö som vill berätta att de är nöjda med appen och att det har hjälpt dem att ha bättre koll på sin parkering. 


“Av allting du behöver tänka på under dagarna ska parkering vara en sån sak du behöver fundera minst på. Parkering ska vara så pass smidigt att du knappt behöver tänka på det, det ska bara fungera. Vi kallar detta för Smart Parkering.” - MatildaNästa steg i samarbetet är att få ännu fler invånare och turister att känna till och använda appen! 

Om Nässjö:

Nässjö är en medelstor kommun i norra Småland med närmare 32 000 invånare. Kommunen har under flera år använt parkeringsskiva på parkeringarna, det är ett politiskt beslut som syftar till att främja ökad centrumhandel och en levande stadskärna. Under 2023 beslutade de att införa digital parkeringsskiva som ett alternativ till deras invånare och turister och började i samband med det samarbeta med Parking Time. Kommunen jobbar aktivt med digitalisering på flera nivåer, att testa Parking Time var därmed ett naturligt val för dem. Att övergå till en digital parkeringslösning kan både minska behovet av papper och plast som uppstår vid den traditionella p-skivan och samtidigt ta del av nya värden som inte är möjligt med den traditionella p-skivan. 

För mer information, vänligen besök: https://nassjo.se/ Om Parking Time:

Parking Time är ett tech-startup som syftar till att revolutionera parkeringsupplevelsen för samtliga parter - parkören, parkeringsvakten, kommunen och (eller) fastighetsägaren. 


Företaget erbjuder idag en digital parkeringsskiva i app för att komplettera dagens utbud av parkeringsappar som mestadels fokuserar på avgift och tillstånd. Företaget utvecklar löpande appen efter kundernas behov, där ett huvudfokus är användarvänlighet och smidighet. Företaget förklarar att de arbetar i etapper, där första etappen handlar om att erbjuda en första version för att lyssna på marknadens respons och på så sätt förstå användarnas faktiska behov. När vi förstår våra användares behov kan vi gå in på andra etappen som handlar mer om Smart Parkering


För mer information, vänligen besök:Kontaktperson: 

Matilda Öhman, VD Parking Time

Comments


bottom of page