top of page

Nytt EU-direktiv sätter Jolints lösning i nytt ljus

✨ - Jolint är en del av Founders Loft inkubator -


EU-direktiv för hållbarhet och inkludering sätter Jolint i fokus

Det svenska företaget Jolint skapar ett unikt datadrivet verktyg med en lösning där organisationer ska kunna mäta och förbättra inkludering och tillhörighet på arbetsplatsen. Det nya EU-direktivet, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) innebär att Jolints innovation kan bli ett hjälpverktyg för företag och organisationer när de ska rapportera mer detaljerad information kring inkludering.


"Vi applåderar EU:s nya Corporate Sustainability-direktiv för att höja företagens ansvar i mångfald och hållbarhet. Detta direktiv överensstämmer perfekt med Jolints uppdrag och vår datadrivna inställning till DEIB. Vi är glada att kunna hjälpa organisationer att möta dessa nya standarder och främja mer inkluderande arbetsplatser."
- Faheem Shah, medgrundare Jolint


28 november, 2023: EU:s Council har nyligen klubbat igenom det slutgiltiga godkännandet av CSRD, vilket markerar en milstolpe för företag i Europa och kommer att kräva att de offentliggör mer detaljerad information om hållbarhetsfrågor, inklusive mångfaldsfrågor.

CSRD:s främsta syfte är att öka företagens ansvarsskyldighet och underlätta övergången till en hållbar ekonomi. Det syftar också till att ge investerare och andra intressenter bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut om hållbarhetsfrågor. Genom att göra företagen mer transparenta blir det möjligt att utvärdera deras påverkan på samhället och om deras affärsmodeller är hållbara i det långa loppet.


Förändringar i reglerna för hållbarhetsrapportering:

Framöver kommer de nya reglerna för hållbarhetsrapportering att gälla för:

  • Stora företag av allmänt intresse med mer än 500 anställda.

  • Alla stora företag med mer än 250 anställda och en omsättning på 40 miljoner euro.

  • Alla företag som är noterade på reglerade marknader, med undantag för mikroföretag.

Dessa regler inkluderar också börsnoterade små och medelstora företag, även om det finns undantag under en övergångsperiod som möjliggör en avvaktande inställning till direktivets tillämpning fram till 2028.


I praktiken innebär detta att fler företag än någonsin kommer att vara skyldiga att redovisa hur de påverkar samhället genom att rapportera om deras hållbarhetsprestanda och hur externa hållbarhetsfaktorer, såsom klimatförändringar och människorättsfrågor, påverkar deras verksamhet.


Det nya EU-direktivet CSRD har potentialen att skapa en mer rättvis och hållbar affärsmiljö, och företaget Jolint ser fram emot att spela en roll i att hjälpa organisationer att uppfylla dessa nya krav och samtidigt främja inkludering och hållbarhet i sina arbetskulturer.Om Jolint

Jolint hjälper organisationer att skapa mer inkluderande och mångsidiga arbetsplatser. Den datadrivna plattformen använder avancerade analyser och maskininlärningsalgoritmer för att spåra och mäta effektiviteten av initiativ för mångfald, rättvisa och inkludering (DEI).


Jolint menar att DEI inte bara är ett modeord eller en kryssruta som ska markeras, utan en kritisk affärsprioritering som kan driva positiv förändring och låsa upp nya möjligheter för tillväxt och innovation. Genom att använda Jolints automatiserade plattform får företag realtidsinsikter om tillståndet för inkludering och tillhörighet inom sina organisationer. Det kommer att göra det möjligt för dem att spåra framsteg och mäta effekten av DEI-initiativ.


Plattformen kommer att vara en game-changer för företag som vill skapa mer inkluderande kulturer. Genom att ge dem de verktyg och insikter de behöver för att driva positiv förändring, en hjälp att bygga mer mångfaldiga och inkluderande arbetsplatser där alla anställda kan trivas.


Comments


bottom of page