top of page

Parking Time meddelar värdefulla insikter från innovativt samarbetsprojekt med Changemaker EducationsParking Time är en del av Founders Loft inkubator

Parking Time, det innovativa techbolaget som fokuserar på att förbättra parkeringsupplevelsen och trafikmiljön i samhället, har under våren drivit ett projekt i samarbete med studenter från Changemaker Educations. Projektet, som nu framgångsrikt avslutats, har syftat till att utvärdera och undersöka användarvänlighet kopplat till den tekniska lösningen - och har genererat nya värdefulla insikter för företagets fortsatta utveckling.


Att underlätta och förbättra parkeringsupplevelser leder inte bara till en bättre personlig vardag, utan även till ett samhälle som blir mer trafiksäkert genom bättre kontroll och översikt av användning av och åtkomst till parkeringsplatser.


För att ytterligare få insikt i och förbättra användarupplevelsen för innovationen fick studenterna i uppgift att utvärdera åtgärder för att få fler bilister att använda Parking Time framför den traditionella pappersskivan. Samarbetet resulterade i flera kreativa och innovativa förslag som ger möjlighet för Parking Time att bli marknadsledande vad gäller smart parkering.Om Parking Time

Parkeringsskivan har länge fungerat som ett verktyg för att främja cirkulation och aktivitet i stadskärnan. Parking Time har skapat en digital p-skiva som kan användas i mobilen.

Den digitaliserade parkeringsskivan kan i förlängningen ge möjlighet att optimera samhällets parkeringsresurser och stadsplanering genom värdefull användningsdata och beteendemönster - och därmed leda till ett samhälle som blir mer trafiksäkert genom bättre kontroll och översikt av användning av och åtkomst till parkeringsplatser.


Idén till innovationen påbörjades år 2020 och företaget startades officiellt 2021.

I nuläget är de ett team på tre personer med diverse olika erfarenheter och kompetenser. "Vår gemensamma drivfaktor är att vi delar ett stort intresse för entreprenörskap och att hitta lösningar på problem, stora som små. Vi ser företagande som ett verktyg till att göra idéer till verklighet."


Comments


bottom of page