top of page

Sunsurf intervjuas av SVT och i press - demonstrerar Sveriges första storskaliga flytande solpark i Tångagård


Sunsurf Solar bjöd i fredags, i samarbete med Founders Loft, in till pressevent för att visa upp Sveriges första storskaliga flytande solpark i Tångagård, som utgör deras senaste projekt i företaget. Presseventet lockade bl.a SVT Halland, Falkenbergs tidning, Hallands Nyheter samt ATL (Ledande tidning för lantbruksnyheter och affärsnytta).


Sunsurf Solar är tech-företaget med rötter i Chalmers Tekniska Högskola som har en innovation med patenterade unika lösningar av hållbara och effektiva flytande solcellsanläggningar. Innovationen som nu finns som den största storskaliga parken på Tångagård möjliggör att lantbrukaren Ivar Nilsson på ett miljövänligt vis kan använda sin bevattningsdamm och bli självförsörjande på elen som går åt att driva bevattningspumparna till sin gård - utan att ta viktig jordbruksmark i anspråk.


När solparken ligger på bevattningsdammen minskar även avdunstning av dammen och innovationen är utformad så den varken stör djurliv eller fotosyntes. Det är till och med så att de unika dubbelsidiga solpanelerna kan dra nytta av vattnets reflektion för att skapa ännu större effekt.


(Vi fyller på med artiklar allteftersom de kommer ut)


Grundarna till bolaget (som startades 2020) heter Martin Örgård, Marc Montgomery och Björn Larsson och har ett brinnande intresse och passion för miljön. Medan Martin och Björn är civilingenjörer, utbildade vid Chalmers Tekniska Högskola, inom offshore/flytande energi, har Marc, som är utbildad på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, expertis inom hållbarhet & miljörätt.


Om Sunsurf Solar

Sunsurf Solar stöttas av Founders Loft i saminkubation med Innovatum Science Park.

Företaget utvecklar flytande solcellsmoduler för energiproduktion, vilka integreras på artificiella vattendrag, vattenytor och marker med låga naturvärden. Företaget var först i Sverige med flytande solcellsparker och har som mål att vara marknadsledande i sin bransch och tillhandahålla konkurrenskraftiga solcellsanläggningar som alternativ till traditionella tak- eller markbaserade anläggningar.

Deras flytande solcellsanläggningar minskar vattenavdunstningen och ökar solcellernas effektivitet genom vattnets kylande effekt. Därtill löser Sunsurf, den i media mycket uppmärksammade målkonflikten, mellan ökad energiproduktion och bibehållen livsmedelsförsörjning. Detta då Sunsurfs flytande solcellsmoduler nyttjar en redan exploaterad yta. Markägaren behöver således inte välja mellan att avsätta åkermark till solenergiproduktion eller fortsätta bruka jorden som tidigare. 

Hållbarhet är ett centralt fokus för Sunsurf Solar och deras flytande solcellsmoduler genererar förnybar energi och har en livslängd på minst 25 år, vilket säkerställer långsiktig och prisvärd energiproduktion.

Sunsurf strävar efter långsiktighet i allt de gör, vilket präglar deras design- och materialval för att skapa produkter med lång livslängd. De har, till skillnad från konkurrenter, utformat solcellsmodulen för maximalt ljusinsläpp, både för att utnyttja vattnets reflektionseffekt maximalt och för att minimera inverkan på vattenkroppen under anläggningen. Sunsurfs fokus ligger primärt på bevattningsdammar, där deras flytande moduler smälter samman med miljön. Utöver bevattningsdammar lämpar sig Sunsurfs flytande solcellsmoduler även för kalk- samt stenbrott, myrar, våt- och torvmarker.


För mer information, vänligen besök:


Comments


bottom of page