top of page

UA Vision Nordic AB säkrar såddfinansiering från VGR och verifieringsmedel från Almi!UA Vision Nordic AB har meddelat att de har fått startfinansiering från Västra Götalandsregionen (VGR) och verifikationsmedel från Almi för att stödja deras banbrytande innovationer inom området säkerhet och krishantering.


Det ekonomiska stödet kommer att göra det möjligt för företaget att påskynda sina framsteg, genomföra omfattande tester och säkerställa att lösningarna uppfyller hög standard för kvalitet och prestanda.


Dessa investeringar belyser det starka förtroendet för deras vision och den potentiella effekten av lösningarna.

Vi riktar vår uppriktiga tacksamhet till VGR och Almi för deras tro på vår innovation och deras stöd i denna avgörande fas av vår resa. Med deras stöd är vi säkra på vår förmåga att driva positiva förändringar, förbättra säkerhetsåtgärder och stärka organisationer i krishantering. - UA Vision Nordic AB

Om UA Vision Nordic AB

UA Vision Nordic AB är ett teknikföretag med passion för att leverera avancerade tekniska lösningar som gör skillnad i samhället.

Företaget genomför bland annat fastighetsbedömningar med hjälp av drönare och handhållna instrument och erbjuder även utbildning inom områden som första hjälpen, HLR och brandsäkerhet.


För mer information: https://uavision.se/en/Comments


bottom of page