top of page

Unikt samarbete ska göra sociala företag och kooperativ redo för investerareIdag har sociala företag svårt att få finansiering för att utveckla och skala sin verksamhet. Det vill tre organisationer inom Innovationssystemet i Göteborg ändra på. Genom att identifiera vilka hinder och bias som dessa bolag ställs inför vill de utveckla en metod för att öka investeringspotentialen och förutsättningarna för sociala företag som bidrar till de globala målen och ökar jämställdhet.


De flesta inkubatorer idag fokuserar på ekonomisk skalbarhet, medan sociala företag tillämpar vinstutdelningsbegränsning och istället fokuserar på att skala sin samhällsnytta. Det gör att sociala företag inte passar in i det rådande systemet. Flera studier har visat att dessa företag även är mer finansiellt exkluderade än andra företagarformer. Exempelvis visade European Social Enterprise Monitor 2020-2021 att 88 procent av de sociala företagen i Sverige vill växa men mer än hälften uppger att tillgång till kapital är det största hindret. Just de företagen får inte chansen att visa upp sina idéer för potentiella investerare.


- Vi hoppas att acceleratorsprocessen vi tar fram ska leda till att de sociala företagen attraherar och når en högre nivå av investeringspotential. Anledningen till att detta inte finns i dag beror på att sociala och kooperativa företag använder andra begrepp och affärsmodeller än investerare är vana vid. Vi vill stötta båda sidor att lära sig använda nyckeltal som alla kan analysera, säger Ylva Lundkvist Fridh, vd för Mikrofonden

- Att vi genom att förstå vilka bias och hinder sociala företag möter hos finansiärer kan vi förstå och utveckla kunskap om hur dessa bör mötas. Det kommer att skapa ett mer jämställt system och fler företag som har möjlighet att växa, säger Jessica Oldborn, företagsrådgivare och hållbarhetschef, Founders Loft.

Det är Founders Loft, Mikrofonden och Coompanion som ligger bakom satsningen, som genomförs i en förstudie med finansiering av Vinnova. De ska ta fram, testa och utvärdera en metod som bygger på samverkan mellan befintliga inkubatorer och andra aktörer inom ekosystemet för socialt företagande. Resultatet valideras genom en referensgrupp under förstudien bestående av bolag, främjare och investerare. Bolagen som metoden riktar sig till ska bli mer hållbara i alla tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och ekologiskt.


- Företag vars kärna är att skapa resultat i form av samhällsnytta, bidra till de globala målen och ökad jämställdhet får idag inte samma förutsättningar för att skala upp sina affärsmodeller och maximera sitt resultat. För att ändra detta behövs ökad integration mellan främjarsystemet för traditionella företag och främjarsystemet för sociala företag, säger Joachim Keim, företagsutvecklare på Coompanion Göteborgsregionen.

Genom att identifiera konkurrenter, unikitet, skalbarhet och internationell potential hos företagen blir deras investeringsmognad större och möjligheten till hållbar ekonomisk utveckling ökar över tid. På så sätt ska man kunna identifiera hinder för investeringar i sociala företag och även se hur dessa hinder kan minimeras. Sociala företag och kooperativ är primär målgrupp, men med Founders Loft som arena kommer dessa att möta traditionella företag för att utbyta kunskaper och erfarenheter.


- De sociala företagen och kooperativen ska kunna ta del av kunskap inom områden som digitalisering, kommersialisering och investering. Förhoppningen är också att andra inkubatorer och det företagsfrämjande ekosystemet kommer kunna ta del av metoden och implementera den i sina verksamheter, säger säger Jessica Oldborn, Founders Loft.

Inkubatorerna ska få ett bredare och djupare erbjudande till sina deltagande företag. Det ska i sin tur kunna leda till att de tar in fler företag med huvudfokus på hållbarhet. Förstudien pågår fram till mars 2023. Om projektets partners Founders Loft är en inkubator med stort engagemang för hållbarhet och jämställdhet, med erfarenhet av att driva inkubatorn i föreningsform. Coompanion är affärsrådgivare med expertis inom socialt och kooperativt företagande, och erfarenhet av att driva acceleratorprogram. Mikrofonden är Sveriges enda sociala investerare med riskkapital för kooperativa och sociala startups. Tillsammans vill parterna utveckla en metod för att öka investeringsmognaden i sociala och kooperativa företag.


Presskontakt: Moa Nilsson, kommunikatör Coompanion Göteborg Tel: 0731 430 574 Mail: moa.nilsson@coompanion.se Jessica Oldborn, Founders Loft Tel: +46739 834373 Mail: jessica@foundersloft.se Ylva Lundkvist Fridh, Mikrofonden Sverige Tel: +46-73-17 599 59 Mail: ylva.lundkvistfridh@mikrofonden.se Joachim Keim, Coompanion Göteborgsregionen Tel: 0703-023365 Mail: joachim.keim@coompanion.se


Relaterade länkar

  • Läs mer om Founders Loft

  • Läs mer om Mikrofonden

  • Läs mer om Coompanion

  • Läs artikel om den svenska ESEM delrapporten

  • Läs den svenska ESEM delrapporten

  • Läs hela ESEM rapporten

Comentários


bottom of page