top of page

Snabbväxande e-handelsbolaget Aim'n senast i raden av kunder som använder sig av Flourish


Under året har Founders Loft - företaget Flourish ökat sin kundkrets med ett antal ICA Maxi-butiker samt Jollyroom och nu meddelar företaget att e-handelsbolaget Aim´n även anslutit sig till den tekniska lösningen som fokuserar sig på medarbetarnas välmående.


"Snabbväxande e-handelsbolaget aim'n utvecklar sin satsning på personalen tillsammans med oss 🤗 Aim'n har värderingar som Positivt Mindset och Delaktighet som går i stark linje med oss. Vi tackar Hanna Stjernström med team för förtroendet!" - Flourish

I en artikel som Flourish publicerat förklarar ICA Maxi i Linköping butikschefen Johan Vanselius varför de använder sig av Flourish:


"Flourish är ett modernt, snabbt och mycket flexibelt system som gör att vi som butik, och enskilda ledare, kan följa medarbetarnas åsikter och upplevelser av sitt arbete"

Här kan du läsa hela artikeln: https://flourish.se/kundcase-icamaxi-linkoping/


Om Flourish

Flourish är en modern, pulsad och driftsfokuserad medarbetarundersökning skapad för service, sällan- och dagligvaruhandel.


Flourish pulsade mätningar ger löpande och verksamhetsnära insikter om drift och medarbetarengagemang. I realtid kan ledningsgrupp och butikschef lösa vardagliga problem så att fokus hos medarbetarna blir på kunden.

  • Relevanta mätningar skapade för service & butik.

  • Minimal admin för chefer och HR.

  • Direktkontakt mellan huvudkontor och daglig drift. Kommentarer kan bemötas.

Läs mer här: https://flourish.se/Comments


bottom of page