top of page

Vi presenterar nytt bolag i inkubatorn - SunHero Sverige AB!Vi intervjuade Jonathan Backman, Grundare & VD Sunhero Sverige AB, företaget som fokuserar på att effektivisera och möjliggöra bättre inköp av solceller till hushåll. Nu har SunHero antagits till Founders Lofts inkubator och vi är väldigt glada att välkomna ytterligare ett bolag med en fantastisk affärsidé som gör världen till en bättre och mer hållbar plats.


Vad är SunHero och vad är er affärsidé?

Vi anordnar kollektiva gruppköp, genom att samla in alla hushåll i samma geografiska område som tänkt skaffa solceller. Vi tar fram ett komplett offertunderlag, och tar sedan in offerter från flera aktörer, både stora och lokala på varje projekt. När flera hushåll köper solceller tillsammans av samma aktör, minskar kostnaden för installationen och öppnar upp möjligheten att förhandla fram bättre pris och villkor än vad som är möjligt på egen hand. Vi upphandlar alltid en oberoende besiktningsman för att skydda konsumenter från undermåliga installationer, vilket utgör det största problemet i vår bransch. Enligt försäkringsbolag har 8 av 10 anläggnigar fel och brister. I vår egen statistik ser vi att närmare 90% av installationer har fel och brister som behöver åtgärdas. Vi ser alltid till att kunden har rätt att hålla inne på en del av betalningen tills eventuella fel och brister är åtgärdade. Mindre en 1% av konsumenter som installerar solceller tar idag in en extern besiktingsman.

Vem är du, grundaren bakom startupen?

Jag har min bakgrund i säkerhetsbranchen och jobbat med försäljning under hela mitt yrkesliv, jag är i grunden en ekonominörd som brinner för att göra världen bättre och mer rättvis. Jag tror och vill bevisa att det finns betydligt bättre ekonomiska modeller som gynnar vanliga människor och konsumenter mer än de stora företagen och de som har mest ekonomiska resurser.


Vad känns mest spännande med att få arbeta med din startup i Founders Loft inkubator och vår community?

Få tillgång till den enorma kunskapen som finns hos Founders loft som har hjälpt massor av startups att nå mer av sin fulla potential. Jag är en ung och så sett relativt oerfaren företagare så kunskapen och stödet från Founders Loft kommer förhoppningsvis hjälpa mig att ha en ännu tryggare bas att stå på för att växa SunHero. Jag träffade på Founder Loft genom nätverket YOES (Young Entrepreneurs of Sweden) som jag är medlem i. YOES är ett nätverk som samlar sveriges ledande unga entreprenörer med höga ambitioner och intresse för att växa som människor och företagare.


Vad är nästa steg för bolaget?

Vi är i en fas där efterfrågan för våra tjänster har ökat enormt, även från installatörernas håll. Vi har från start inte haft några svårigheter att samla ihop stora mängder kunder som är intresserade av att installera solceller. Förra året när vi startade var intresset för solceller enormt, men det fanns fler som ville installera solceller än vad det fanns installationskapacitet runt om i Sverige. Vi fick se månaders av jobb gå upp i rök för att de fanns inte möjlighet för installatörer att lämna anbud på våra upphandlingar. Vi fick kämpa enormt för att lyckas få igenom våra krav hos olika installatörer. Nu har marknaden äntligen svängt, elpriset har blivit längre över sommaren pga av det fantastiska vädret, räntorna har ökat och bidraget till att konsumeter är mer försiktiga med sina investeringar. Flaskhalsarna med materialbrist och ett års långa väntetider på att få installation är över. Idag har vi många installatörer som vill lämna anbud på våra upphandlingar. Vilket gör att vi kan förhandla fram betydligt bättre priser och villkor än tidigare. Vi har också äntligen möjligheten att expandera med mer personal och förhoppningsvis finnas på fler orter än Göteborg.


För mer information, besök: sunhero.seFakta solceller

Solceller har betydligt lägre utsläpp än energislag som kol, olja och gas.

Eftersom det bara tar tre år till det att den energi som gick åt vid tillverkningen har kompenserats av den förnybara elen som produceras och att solceller inte ger några utsläpp när de väl sitter på taket och producerar el, samt har en garanterad livslängd på 25-30 år, blir det många år utan miljöpåverkan.

I takt med att vi går mot en mer förnybar elproduktion och att produktionen samtidigt blir större och mer effektiv så kommer utsläppen per solcell också att bli mindre över tid.

- Källa: Vattenfall.

Comments


bottom of page