top of page

Se Sofia Malmstens videopresentation av Parametric Solutions på Combify ABs event
✨ - Parametric Solutions är en del av Founders Loft inkubator -

Tidigare i höst deltog Parametric Solutions i Combify AB:s evenemang, #ShapingCities, en central händelse inom fastighetsbranschen detta år. Evenemanget sammanförde kommuner, beslutsfattare, arkitekter, utvecklare och teknikinnovatörer för att diskutera och utbyta idéer. Här kan du se Sofia Malmstens presentation av Parametric Solutions - där generativ design och AI formar framtidens städer!

Shaping Cities är ett framstående evenemang för experter inom fastighetsvärlden. Det erbjuder en plattform där branschens ledande aktörer samlas för att gemensamt tackla dagens utmaningar. Målet är att främja samarbete över gränser och driva på den digitala transformationen av branschen för att hitta innovativa lösningar på traditionella problem.


Under evenemanget höll Parametric Solutions' VD och grundare, Sofia Malmsten, en presentation där hon delade med sig av exempel på hur generativ design och artificiell intelligens kan användas för att forma framtidens städer. Malmstens presentation kastade ljus över företagets arbete och visade på möjligheterna att skapa hållbara och intelligenta stadsutvecklingsprojekt.


Evenemanget är en plattform för att främja dialog och nätverkande, där aktörer inom branschen delar insikter och strategier. Att utforska nya vägar och samarbeta för att hitta kreativa lösningar var i fokus, och Sofia Malmstens presentation bidrog till att inspirera och väcka intresse för potentialen inom generativ design och AI.


Om Parametric Solutions


Parametric Solutions förser arkitekter, utvecklare och fastighetsproffs med ett kraftfullt program som hjälper dem att snabbt generera 3D-modeller av byggnadsdesigner. Programmet tillåter användare att mata in olika parametrar, såsom rumsstorlekar och vägghöjder, och genererar sedan en 3D-modell av byggnaden som enkelt kan modifieras och justeras i realtid.


Med Parametric Solutions kan kunderna generera snabba och exakta förstudier och konceptuella konstruktioner. Programvaran kan också analysera den ekonomiska genomförbarheten av ett projekt genom att uppskatta byggkostnaderna och potentiella intäktsströmmar.


Verktyget är en heltäckande lösning som kan hjälpa till att effektivisera designprocessen och minska den tid och resurser som krävs för att skapa och ändra byggnadsdesigner. Dess parametriska designfunktioner gör den till ett kraftfullt verktyg för att skapa effektiva och anpassningsbara design som uppfyller specifika parametrar och begränsningar.


Parametric Solutions förser sina kunder med ett program som hjälper dem att skapa byggnadsdesigner som är både funktionella och vackra.


För mer information, vänligen besök: https://www.parametric.se/Comments


bottom of page