top of page

Substly lanserar upptäcktsmotor som optimerar SaaS-användningen för SMEs

- Substly är en del av Founders Loft inkubator -Det har aldrig varit viktigare, eller svårare, för ledningar i små och medelstora företag (SMEs) att få inblick i användningen av molntjänster inom bolaget. Substly, en svensk startup inom SaaS management, har uppmärksammat detta växande problem och lanserar en innovativ upptäcktsmotor.


Substlys teknik ger små och medelstora företag en samlad bild av anställdas användning av SaaS-tjänster och hur mycket som spenderas på dessa. Det möjliggör ökad kostnadskontroll och garanterar en högre avkastning på företagets investeringar i molntjänster. Dessutom utan den komplexitet som erbjuds stora företag eller organisationer.


“Det känns riktigt bra att äntligen kunna ge små och medelstora företag samma möjligheter att följa upp sina investeringar i digitala tjänster som större företag redan har haft under en längre tid”, säger Substlys grundare och VD Ola Stål.

Enterprise-planer har tidigare varit en vattendelare

Medan andra SaaS management-lösningar vänder sig till företag med flera tusen anställda har det saknats alternativ för små och medelstora företag. SaaS management-lösningar som riktar sig mot stora företag integrerar vanligtvis direkt med andra molntjänstleverantörer, vilket begränsat möjligheterna för företag som inte köper enterprise-planer för SaaS-tjänster att använda dessa. Substlys innovativa upptäcktsmotor kräver inte direktintegrationer för att fungera och förändrar därmed denna dynamik och gör avancerade funktioner för SaaS management tillgängliga även för små och medelstora företag.


Ökad avkastning på digitala investeringar

Att strategiskt utnyttja och utveckla ett företags digitala verktygslåda ger stora fördelar.Ola Stål betonar vikten av centraliserad hantering av SaaS-tjänster:

"Företag som ännu inte har centraliserat hanteringen av molntjänster genom att samla all data på ett ställe betalar minst 25% i onödan för underutnyttjade, oanvända och överlappande tjänster. Men centraliserad hantering av SaaS-tjänster handlar också om att öka produktiviteten bland medarbetare och att säkerställa att varje digital investering bidrar till företagets övergripande framgång.”

Om Substly

Substly är ett techbolag som ger företag insikter i deras SaaS-tjänster så att de kan optimera kostnader och användande, samt minska riskerna för cyberincidenter. Sedan lanseringen 2020 har Substlys SaaS Management-plattform lockat användare från fler än 40 länder.


För vidare information, vänligen kontakta:

Ola Stål, VD, Substly

Tel: 0739 - 53 68 83

Comments


bottom of page