top of page

Zebraföretaget Stadskupan, skapar biologisk mångfald i urbana miljöer!Zebra Impact Academy är en ny accelerator med ett tydligt mål: att skapa bättre förutsättningar för företag och entreprenörer som drivs av en stark vilja att förändra samhället. Grundarna Sam Niknam och Malin Goldkuhl berättar nu i en ny video om sitt företag Stadskupan AB, ett företag som var med i Zebra Impact Academy under våren 2024.
Sedan starten 2014 som ett passionerat hobbyprojekt har Stadskupan utvecklats till en kraftfull katalysator för biologisk mångfald i urbana miljöer. Sam, som ursprungligen planerade att expandera sin event- och restaurangverksamhet, såg sina planer förändras drastiskt 2020 när Malin anslöt sig till företaget. Med en gedigen bakgrund inom offentlig sektor och 16 års erfarenhet av arbete med social hållbarhet, bidrog Malin med ny energi och expertis.


Vid den tidpunkten stod Malin inför ett stort livsbeslut: hon och hennes familj var redo att flytta till Sydney för ett år. Men när pandemin satte stopp för dessa planer, fann Sam och Malin en oväntad möjlighet att helhjärtat satsa på Stadskupan.

Tillsammans omvandlade de Stadskupan från ett hobbyprojekt till ett dynamiskt företag som bidrar till att omvandla städer till blomstrande ekosystem. Malins erfarenhet av social hållbarhet blev snabbt en central del av Stadskupans verksamhet, vilket ytterligare stärkte företagets engagemang för hållbar utveckling och biologisk mångfald.


"Stadskupan erbjuder nu ett brett spektrum av tjänster, från bisamhällen till mångfaldsodlingar med ängar, sandbäddar och insektshotell. Dessa insatser har berikat stadsmiljöer med viktiga habitat för pollinatörer och andra insekter."


Sedan 2020 har företaget vuxit och utvecklats betydligt, vilket speglar Sams och Malins gemensamma vision och hårda arbete.


Deras samarbete markerar en betydande expansion av verksamheten och visar hur en kombination av ekologisk mångfald och social hållbarhet kan skapa positiva förändringar i urbana miljöer.


Genom att delta i Zebra Impact Academy har Stadskupan fått ytterligare stöd och resurser för att fortsätta sin viktiga resa. Acceleratorn spelar en avgörande roll i att främja företag med en stark samhällsdrivkraft, och vi ser fram emot att följa deras framtida framsteg.


Är du en Zebraföretagare? 🦓


Zebraföretag kännetecknas av sitt engagemang och skapar nya förutsättningar för världen. Zebror prioriterar hållbarhet och samhällspåverkan med trygg tillväxt och ekonomi istället för snabba pengar, snabba investeringar och snabb tillväxt. Zebror jobbar i flock och samarbetar med andra istället för att konkurrera ut andra. 🤝


Känner du igen dig? Läs mer om Zebra Impact Academy.


Vinnova finansierar pilotomgången av projektet.
Om Stadskupan Sverige AB


Stadskupan är ett dynamiskt företag som bidrar till att omvandla städer till blomstrande ekosystem. Genom att erbjuda en bredd av tjänster, från bisamhällen till mångfaldsodlingar med ängar, sandbäddar, och insektshotell, har de berikat stadsmiljön med vitala habitat för pollinatörer och andra insekter. Sedan 2020 har Stadskupan vuxit och breddats rejält och markerar en betydande expansion av verksamheten och visar hur en kombination av ekologisk mångfald och social hållbarhet kan skapa positiva förändringar i urbana miljöer.
Om Founders Loft

Founders Loft är en inkubator och ett co-working community i centrala Göteborg. Våra startups affärsidéer kännetecknas av innovativa och nyskapande lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi är en trygg plats där entreprenörer möts, följer sina drömmar och bygger sina bolag - tillsammans mot gemensam framgång. Med 25 års erfarenhet och med en hållbar framtid i sikte stöttar vi er och ert bolag på resan genom att erbjuda en strukturerad process, guida mot finansiering och identifiera de kompetenser som behövs för er fortsatta utveckling. Inga andelskrav, full support och med stor passion.Vi driver för närvarande även Zebra Impact Academy tillsammans med Coompanion Göteborg och Mikrofonden Sverige. Zebra Impact Academy är ett spännande nytt acceleratorprogram som syftar till att skapa bättre möjligheter för företag och entreprenörer med samhällsförändring som deras starkaste drivkraft.


Vi arrangerar också Founders Challenge varje år, vilket är en innovationstävling med fokus på de globala målen.


Comments


bottom of page