top of page

Parametric Solutions har beviljats finansiering av VinnovaParametric Solutions, företaget som utvecklar en 3D-modellgenerator av byggprojekt, har valts ut som ett av de fem initiativ som beviljats ​​medel i "Scaling AI call" av Vinnova. Finansieringen kommer att användas för att skala upp generativa designlösningar och integrera AI i planeringsprocesser över kommuner, lokalt och globalt.


Tack vare förtroendet och stödet från våra partners är vi glada över att välkomna fler kommuner, utvecklare och arkitekter till vår plattform. Tillsammans kan vi forma framtiden för planeringsprocesser, driva innovation och ge dig möjlighet att spela en viktig roll i utvecklingsprocessen. Följ med oss ​​och revolutionera planeringen genom att utnyttja potentialen hos AI. Låt oss skapa hållbara, effektiva och visionära stadsmiljöer tillsammans. - Parametric Solutions

Läs mer om projektet här:Om Parametric Solutions


Parametric Solutions förser arkitekter, utvecklare och fastighetsproffs med ett kraftfullt program som hjälper dem att snabbt generera 3D-modeller av byggnadsdesigner. Programmet tillåter användare att mata in olika parametrar, såsom rumsstorlekar och vägghöjder, och genererar sedan en 3D-modell av byggnaden som enkelt kan modifieras och justeras i realtid.


Med Parametric Solutions kan kunderna generera snabba och exakta förstudier och konceptuella konstruktioner. Programvaran kan också analysera den ekonomiska genomförbarheten av ett projekt genom att uppskatta byggkostnaderna och potentiella intäktsströmmar.


Verktyget är en heltäckande lösning som kan hjälpa till att effektivisera designprocessen och minska den tid och resurser som krävs för att skapa och ändra byggnadsdesigner. Dess parametriska designfunktioner gör den till ett kraftfullt verktyg för att skapa effektiva och anpassningsbara design som uppfyller specifika parametrar och begränsningar.


Parametric Solutions förser sina kunder med ett program som hjälper dem att skapa byggnadsdesigner som är både funktionella och vackra.


Comments


bottom of page