top of page

Vi presenterar de företag som kom med i omgång ett av Zebra Impact Academy !


Montage av bild med de företagare som kom med i Zebra Impact Academy

Zebra Impact Academy, det nya accelerationsprogrammet med syfte  att skapa bättre förutsättningar för företag och entreprenörer med samhällsförändring som starkaste drivkraft, har nu varit igång sedan tidig vår. Nu vill vi passa på att presentera de bolag som är med i omgång ett i programmet.


Savebl (Foody Impact AB)

Saveabl är den enda vegetariska matkasse där proffskocken ingår, dessutom gör vi detta primärt på räddade matvaror för att hjälpa våra gårdar och matproducenter att ta tillvara på allt för att minska det enorma matsvinn samhälle har idag.


Studenterna Jeroen, Alexander och Jesper tillsammans med den meriterade kocken Emil beslöt sig sommaren 2021 för att tillsammans göra något åt det enorma matsvinn som finns idag. 


Recreatio AB

Recreatio AB stöttar i verksamheter att skapa ett hållbart arbetsliv och hjälper människor att växa med naturen som verktyg. För ett hållbart samhälle krävs hållbara organisationer och institutioner, och de byggs av människor som reflekterar och tänker långsiktigt – eller hållbart om man så vill. Det är Recreatios vision.


Många verksamheter upplever idag ett skav i förväntningar. Gränser mellan arbete och privatliv suddas ut och ledarskap ersätts av självledarskap. Digitalisering och hybrida arbetsplatser ger möjligheter men ställer nya krav på ledning och styrning, organisation och samarbete. 


Recreatio AB gör företagsanpassade program och utbildningar, föreläsningar, ledningsgruppsutveckling och individuell coaching och rådgivning till beslutsfattare. Med naturen som lärplattform. Ledstjärnorna frihet, tillit och glädje  finns med i varje uppdrag och är grunden för utveckling tillsammans med Recreatio.


Johan Norrfjärd driver Recreatio sedan 5 år tillbaka. Han har en bakgrund inom HR och flera roller som chef och ledare i bagaget. Fröet till passionen för ledarskap, naturen och ett hållbart arbetsliv såddes en gång i tiden när Johan arbetade i den svenska fjällvärlden. Idag, 20 år senare, är Johan ensam i Recreatio, men har ett aktivt samarbete kring temat hållbart arbetsliv genom den Floda-baserade innovationshubben CoCreate och med plattformen InNature arbetar han i sveriges nationalparker med utveckling av individer och grupper. Orixe AB

Orixe ger företag kontroll över sin leveranskedja, säkerställer produktäkthet och stödjer FN:s hållbara utvecklingsmål. Genom etisk leveranskedjehantering kan kritiska problem som ogynnsamma arbetsförhållanden, miljöskador och korruption bekämpas. Orixe stärker företags leveranskedjor genom att skapa transparens och spårbarhet, vilket möjliggör miljövänlig och etisk verksamhet.


Orixe AB:s mission är att bekämpa förfalskade varor, minska osäkerhet vid inköp och revisioner samt öka förtroendet mellan affärspartners. Orixe-plattformen dokumenterar och bevisar att produkter levereras enligt högsta kvalitetsstandarder, i enlighet med lagar, förordningar och FN:s hållbara utvecklingsmål.


Orixe.tech erbjuder en SaaS-plattform som säkerställer spårbarhet och ansvar genom att ge företag kontroll över sin leveranskedja. Genom att kombinera databas- och blockkedjeteknik automatiserar och förenklar vår plattform granskningen av leverantörer och möjliggör säker och effektiv spårning av komponenter genom hela leveranskedjan.


Företagets användarvänliga och kostnadseffektiva plattform stödjer befintliga interna rutiner och garanterar 100 % dataintegritet. Orixe grundades av Gunilla Grimsgaard som svar på ett incident där ett produktionsföretag drabbades av förfalskade produkter från en leverantör. Gunilla Grimsgaard har en masterexamen i ekonomi från Göteborgs universitet och en bakgrund inom mjukvaruinnovationer och cybersäkerhet. Innan hon startade Orixe arbetade hon som cybersäkerhetsansvarig på NRK (Norsk Rikskringkasting).
Ekonomiska föreningen Sustainable World Collaboration Sweden

Vi är en grupp internationella impact-företag som tillhandahåller en infrastruktur för att utveckla affärsmöjligheter för afrikanska och svenska företag. Vi tillämpar en integrerad metod av utbildning, partnerskap och affärsutveckling.

Vi underlättar affärspartnerskap mellan afrikanska och svenska företag. Vi fungerar som förmedlande agenter och affärspartners för riskhantering på nya marknader.

Vi initierar affärsacceleration, inkubation och affärstillväxt.

Vi erbjuder partnerskap för hållbar förändring och välmående samhällen.

År 2014 fick en grupp svenska entreprenörer och individer den "galna" idén att bjuda in afrikanska affärsledare till Sverige för en affärsaktivitet i januari, den kallaste månaden i Sverige. Swedish Winter Challenge föddes.

Snart insåg vi behovet och efterfrågan på att skapa något större, som sträckte sig bortom denna årliga affärsaktivitet. Så år 2015 grundades Sustainable World Corporation (SWCorp), ett professionellt affärsnätverk som gör det möjligt för alla våra partners från Sverige och Afrika att komma samman och samarbeta.

År 2024 kommer att vara det tionde året av denna årliga händelse och vi har beslutat att flytta den till Afrika. Vårt första värdland är Sydafrika, och naturligtvis är januari på sommaren nere i söder, så därför namnändringen till Sustainabe World Challenge 2024.

Stadskupan Sverige AB

Initierat av Sam 2014 som ett passionerat hobbyprojekt, har Stadskupan under årens lopp utvecklats till en kraftfull katalysator för biologisk mångfald i urbana miljöer. Ursprungligen med sikte på att expandera sin event- och restaurangverksamhet, tog Sams planer en oväntad vändning 2020, det år då Malin, med sin bakgrund inom offentlig sektor och 16 års erfarenhet av att arbeta med social hållbarhet, kom ombord. Vid denna tidpunkt stod Malin inför ett stort livsbeslut, redo att flytta med sin familj till Sydney ett år. Men när pandemin omkullkastade världens planer, fann de båda en oväntad möjlighet att helhjärtat satsa på Stadskupan.


Tillsammans omformade Sam och Malin Stadskupan till mer än bara ett hobbyprojekt; de skapade ett dynamiskt företag som bidrar till att omvandla städer till blomstrande ekosystem. Malins omfattande erfarenhet av social hållbarhet har blivit en integrerad del av Stadskupans verksamhet, vilket ytterligare fördjupar engagemanget för hållbar utveckling och biologisk mångfald. Genom att erbjuda en bredd av tjänster, från bisamhällen till mångfaldsodlingar med ängar, sandbäddar, och insektshotell, har de berikat stadsmiljön med vitala habitat för pollinatörer och andra insekter. Sedan 2020 har Stadskupan vuxit och breddats rejält, vilket speglar Sam och Malins gemensamma vision och hårda arbete. Deras samarbete markerar en betydande expansion av verksamheten och visar hur en kombination av ekologisk mångfald och social hållbarhet kan skapa positiva förändringar i urbana miljöer.Spacerpad AB

Vi levererar en lösning på den globala mensfattigdomen! 

En majoritet av världens flickor, kvinnor och menstruerare världen över saknar tillgång till optimerade mensskydd. Detta blir ett hinder för både jämställdhet och hälsa. Vi har utvecklat ett återanvändningsbart och säkert mensskydd som är lätt att tvätta och snabbtorkande, för att vara hygieniskt vid återanvändning - även i miljöer med brist på vatten och privat utrymme. 


Vår affärsidé är att licensiera ut produktionstekniken och leverera platta paket med material till lokala entreprenörer. På detta sätt skapar vi både arbetstillfällen, lokal egenmakt och kapacitet att tillgängliggöra en produkt som behövs och efterfrågas.. 


Karin Högberg, sjuksköterska, FD i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, har grundat Spacerpad AB. Utvecklingen av produkt, produktion och marknad har skett på Högskolan i Borås med finansiering från Vinnova.
Hållbar Odling i Sverige AB 

Som mor, medborgare och konsument är jag uppriktigt bekymrad över den mat vi äter idag. Jag önskar mig hälsosam mat som odlas inom planetens gränser och har beslutat mig för att bidra till lösningen.

Traditionella fruktodlingsmetoder är inte bara miljöskadliga utan misslyckas även med att producera de hälsosammaste och mest smakrika frukterna. När klimatförändringen förvärrar dessa utmaningar är det tydligt att ett nytt tillvägagångssätt behövs.

Hållbar Odling har en lösning för att utveckla fruktodlingen genom att föra odling av medelhavsfruktträd till Sverige för att odla på ett hållbart och miljövänligt sätt. Genom att använda uppvärmda växthus kan vi mogna frukterna i Sveriges frostiga klimat, vilket säkerställer längre odlingsperioder på trädet och resulterar i hälsosammare, mer smakrika frukter.

Jag är utbildad inom utveckling av hållbara samhällen med fokus på informatik och företagsadministration. Som yrkesverksam har jag alltid arbetat inom försäljning och är en pålitlig relationsskapare.

Mitt i livet har jag sett värdet av och fått modet att bygga för den framtid jag vill möta. Vi blir vad vi äter och lever i ett sårbart ekosystem där vi själva ingår. Jag är helhjärtat engagerad i att öka den sociala motståndskraften genom vår mat.
Shima Services & Solutions AB

En produktlivscykelhanterare som förenar hårdvara och mjukvara för att ge ett intuitivt sätt att designa och förstå hela produkten samt hur hela systemet passar ihop. Granskning av några specifika funktioner i ShimaPLM: Tillåter individuella team att förstå hur de passar in i resten av produkten. Tillåter icke-ingenjörer att ha en bättre översikt och förståelse. Underlättar introduktion av nya anställda. Tillåter testare att enkelt hitta och förstå om produkten fungerar enligt avsikt. På grund av komplexiteten hos system i vissa tillverkningsföretag, som till exempel fordonsproducenter, använder de ofta olika typer av system, vilket leder till dataredundans. Genom att centralisera data och effektivisera processer bidrar vårt system inte bara till ökad operationell effektivitet utan även till miljömässig hållbarhet genom att minska energiförbrukningen i samband med omfattande datanvändning.Koopus Hedemora AB

Koopus grundades i Hedemora på helt privat initiativ i maj 2014.

Syftet har från start varit att skapa arbetstillfällen i en trygg och anpassad miljö för personer i utanförskap och/eller personer som riskerar att hamna i ett utanförskap.

 

Alla former av utanförskap har sin plats i verksamheten, ingen människa med särskilda behov exkluderas hos oss.

Vi valde att driva företaget i formen Ekonomisk Förening då det är den vanligaste företagsformen för arbetsintegrerande sociala företag hitintills.

För att få kalla sig ASF (Arbetsintegrerande Socialt Företag) krävs det att man uppfyller vissa kriterier.

Koopus verksamhet består idag av Legoarbeten från olika företag i kommunen, huvudprodukten är hörselkåpor som färdigställs och levereras direkt till extern kund.

 

Sedan starten 2014 har minst 40 personer lyfts långsiktigt ur bidragsberoende, varav 16 personer är anställda i Koopus, de återstående 26 har fortsatt till andra arbetsgivare eller utbildning.

Om dessa siffror omvandlas i enlighet med Ingvar Nilssons eller Pay Offs beräkningsmodeller, har Koopus redan ca 3 år efter starten besparat kommunen miljonbelopp i socialt bistånd och andra kostnader för personer i utanförskap.

Hittills har kommunen investerat ca 25 000 kr via arbetsmarknadsenheten, pengar som främst bekostade en utbildning för två personer på Långholmens Folkhögskola, Kursen ”Utbildning för Handledare och Verksamhetsledare i arbetsintegrerande sociala företag” och kontorslokaler under det första året t.o.m. juni 2015

 

Koopus har burit sina egna kostnader sedan produktionsstarten i januari 2015 utan bidrag eller projektpengar!

Koopus har därefter finansierats via vår egen produktion sedan produktionsstarten i januari 2015 och har idag en förhållandevis god ekonomi, dock en liten ekonomi med små marginaler, baserad på vår produktion.

 

Koopus har inte som andra mer konventionella företag, lån eller checkkrediter, då bankvärlden ser på vår form av företag med skepsis, vi är inte tillräckligt lönsamma, då allt överskott återinvesteras i företaget.

Krav på lönsamhet och överskott, precis som för vilket företag som helst, gäller för oss och för vår vidare existens!Happymaker ABMer om Zebra Impact Academy

Zebra Impact Academy är en insats av Founders Loft, Coompanion Göteborg och Mikrofonden Sverige med målet att öka investeringsmognaden - och samhällsnyttan av sociala företag och impact bolag. 


Acceleratorn Zebra Impact Academy svarar på behovet av företag som strävar efter mer än bara tillväxt och finansiell avkastning. Ett Zebraföretag definieras av sitt engagemang för samhällsnyttan samtidigt som de är ekonomiskt hållbara. Acceleratorn syftar till att skapa en plats där fler sådana företag kan utvecklas och ta del av både offentliga och privata investeringar. Initiativtagarna vill se en ökad närvaro av företag med en social inriktning, och därför skapades Zebra Impact Academy – en accelerator för företag som strävar efter att göra verklig skillnad.

Comments


bottom of page